Program "Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań"

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że projekt pt. „Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań, uzyskał dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

16 stycznia 2020 r. Grzegorz Orawiec – Prezes Zarządu Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej oraz Joanna Boduch-Paw – Członek Zarządu, podpisali umowę na realizację projektu w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach.

Beneficjentami projektu będą 3 szkoły:  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym, Zespół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu.

Zaplanowane w projekcie działania pozwolą rozwinąć kompetencje kluczowe uczniów, wdrożyć skuteczny system uczenia poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną we współpracy z pracodawcami, wspomagając proces kształcenia, a dzięki przeszkoleniu kadry pedagogicznej i doposażeniu szkół w niezbędny sprzęt stworzyć uczniom warunki umożliwiające niwelowanie zdiagnozowanych barier i nabywanie umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

_______________________________________________________________________________

 

Spotkania organizacyjne w ZSCKR w Sichowie Dużym związku z rozpoczęciem realizacji projektu


Nabór uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie „Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań”Spotkanie z rodzicami oraz informacyjne o projekcie „Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań”


 

TECHNIKUM WETERYNARII – wzbogacenie pracowni w aparat EKG oraz analizator hematologiczny


 

II nabór do udziału projekcie „Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań”


 

Zakup urządzenia umożliwiającego naukę najnowszej technologii sporządzania potrawZespół Szkół Rolniczych w Sichowie Dużym ma nowy piec. Można w nim przygotować wiele potraw jednocześnie


____________________________________________________________________________

 

 

Stopka