Aktualności

21 stycznia 2020 17:13 | Aktualności

Spotkania organizacyjne w ZSCKR w Sichowie Dużym związku z rozpoczęciem realizacji projektu

 

 

21 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawicieli Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z Sandomierza z Dyrekcją Szkoły.

 

Projekt pn.: „Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań”, realizowanego przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

Okres realizacji Projektu: 15.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

 

Budżet: 2 227 320,92 zł

 

Na spotkaniu został omówiony regulamin rekrutacji Uczestników projektu (uczniów i nauczycieli), zasady promocji, przedsięwzięcia i zamierzenia projektu, poszczególne etapy, rodzaje i formy wsparcia dla Uczestników projektu, kwestie zakupów sprzętu i wyposażenia, warunki i zasady współpracy z OPiWPR. Opracowano harmonogram działań, uwzględniający zwłaszcza termin rekrutacji uczniów i nauczycieli do projektu oraz termin pierwszego seminarium.

 

Na zakończenie spotkania strony zadeklarowały wspieranie się w podejmowanych przedsięwzięciach i wyraziły nadzieję na pomyślną współpracę.

 

GALERIA ZDJĘĆ

Tekst: B. Kowalcze

 

 

Przeczytano: 1111 razy. Wydrukuj|Do góry

Stopka