Aktualności

10 października 2020 11:34 | Aktualności

II nabór do udziału projekcie „Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań”

NABÓR II

DO UDZIAŁU PROJEKCIE

„Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań”
RPSW.08.05.01-26- 0049/19

 

 

Druga tura projektu skierowana jest do 20 uczniów (9K, 11 M) naszej szkoły z kierunków:

- Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
- Technik Mechanizacji Rolnictwa
- Technik Weterynarii

Wsparcie dla uczestników w ramach projektu obejmuje następujące działania:

  1. Zajęcia zwiększające kompetencje kluczowe uczniów,
  2. Rozwój współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli zawodu,
  4. Praktyki w przedsiębiorstwach dla 40% uczniów objętych projektem.

Szczegółowych informacji o realizacji projektu i planowanych działaniach udziela koordynator projektu - Bogusław Kowalcze

Harmonogram rekrutacji do projektu:

12.10.2020

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu

16.10.2020

Zakończenie rekrutacji do projektu

20.10.2020

Opublikowanie listy zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

do 23.10.2020

Odwołania od decyzji Komisji Naborowej

 


Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie pobrać można w sekretariacie szkoły oraz bezpośrednio u koordynatora projektu.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, zainteresowany uczeń, nauczyciel zobowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptować regulamin rekrutacji.

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Tekst: B. Kowalcze

Przeczytano: 676 razy. Wydrukuj|Do góry

Stopka