Aktualności

22 stycznia 2020 17:22 | Aktualności

Nabór uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie „Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań”NABÓR UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

DO UDZIAŁU W PIERWSZEJ TURZE PROJEKTU

„Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań”
RPSW.08.05.01-26- 0049/19
już niedługo się rozpocznie!Pierwsza tura projektu skierowana jest do 20 uczniów (9K, 11 M) naszej szkoły z kierunków:

- Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
- Technik Mechanizacji Rolnictwa
- Technik Weterynarii

oraz

8 nauczycieli (1K, 7M)

Wsparcie dla uczestników w ramach projektu obejmuje następujące działania:

  1. Zajęcia zwiększające kompetencje kluczowe uczniów,
  2. Rozwój współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli zawodu,
  4. Praktyki w przedsiębiorstwach dla 40% uczniów objętych projektem.

Koordynatorem projektu jest Pan Bogusław Kowalcze, który udzielać będzie wszystkich szczegółowych informacji o realizacji projektu i planowanych działaniach.

Harmonogram rekrutacji do projektu:

 

22.01.2020

Spotkanie informacyjne o projekcie dla uczniów

24.01.2020

Spotkanie z rodzicami oraz informacyjne o projekcie dla rodziców

24.01.2020

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu

12.02.2020

Zakończenie rekrutacji do projektu

14.02.2020

Opublikowanie listy zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

do 18.02.2020

Odwołania od decyzji Komisji Naborowej


Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie pobrać można w sekretariacie szkoły oraz bezpośrednio u koordynatora projektu.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, zainteresowany uczeń, nauczyciel zobowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptować regulamin rekrutacji.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!Przeczytano: 885 razy. Wydrukuj|Do góry

Stopka