Program POWER

 

                   

 

 Niezmiernie miło nam poinformować, że projekt pt. „Lepszy start, lepsze jutro - praktyki zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach” , uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki projektowi uczniowie naszej szkoły będą mieli szansę na wyjazd do Grecji w celu realizowania dwutygodniowych praktyk zawodowych.

Praktyki skierowane są dla 44 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym, z kierunków Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Mechanizacji Rolnictwa, Technik Weterynarii.

 

     
 

______________________________________

 

Nabór uczniów do udziału w projekcie „Lepszy start, lepsze jutro - praktyki zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach”


Spotkanie z rodzicami oraz informacyjne o projekcie „Lepszy start, lepsze jutro - praktyki zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach”

 

Spotkanie informacyjne o projekcie „Lepszy start, lepsze jutro - praktyki zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach” – PO WER


 

Zajęcia przygotowawcze


 

II nabór uczniów do udziału w projekcie „Lepszy start, lepsze jutro - praktyki zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach” 

Pozdrawiamy z Grecji!!! :-) 

Zajęcia przygotowawcze dla II tury projektu „Lepszy start, lepsze jutro - praktyki zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach” 

____________________________________________________________________________

Projekt   „Lepszy start, lepsze jutro - praktyki zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach” nr 2019-1-PL01-KA102-064572  finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


Stopka