Aktualności

26 października 2020 12:41 | Aktualności

Zmiany w funkcjonowaniu szkoły od 26.10.2020 r.

Ze względu na sytuację epidemiczną kraju od 24 października 2020 roku zostały wprowadzone nowe przepisy dotyczące funkcjonowania szkół ponadpodstawowych oraz CKU.

Od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. prowadzone będzie nauczanie zdalne, wprowadzam następujące zmiany przy prowadzeniu zajęć w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym.

  1. Plan lekcji pozostaje bez zmian.
  2. Nauczaniem zdalnym objęte są wszystkie klasy technikum oraz słuchacze KKZ.
    1. Uczniowie technikum będą na nauczaniu zdalnym synchronicznym, podstawą komunikacji jest dziennik elektroniczny Vulcan oraz platforma Teams, dozwolone są inne narzędzia do komunikacji elektronicznej bezpośredniej,
    2. Lekcje zdalne prowadzimy w czasie rzeczywistym, tematy i prace domowe wpisujemy do dziennika elektronicznego, obecność ucznia jest na podstawie połączenia na lekcji,
    3. Zajęcia praktyczne realizuje się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
    4. Słuchacze KKZ łączą się poprzez platformę moodle, tematy zajęć oraz obecności wpisujemy do dziennika papierowego.

Dyrektor

Piotr Mazur

Przeczytano: 291 razy. Wydrukuj|Do góry

Stopka