Aktualności

10 czerwca 2020 11:32 | Aktualności

Ogólnopolski projekt Lekcja:Enter - świat nowej edukacji

 

 Lekcja:Enter to wyjątkowy, największy obecnie w Polsce program szkoleniowy mający na celu podnoszenie jakości kształcenia oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym. Projekt "Lekcja:Enter" to partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych").

W projekcie Lekcja:Enter uczestniczyło 6 nauczycieli z grupy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym. 40-godzinne szkolenie składało się z kilku modułów prowadzonych online przez wykwalifikowaną kadrę. Nauczyciele uczestniczyli w webinariach oraz mieli do dyspozycji wiele świetnych tutoriali  i narzędziowników przedmiotowych oferowanych przez platformę  https://lekcjaenter.pl Narzędziowniki zostały przygotowane z myślą o nauczycielach poszukujących pomysłów do prowadzenia nowatorskich lekcji. Zebrane w materiałach propozycje aplikacji i dobrych praktyk wspierają nowoczesną edukację, rozumianą także jako kształtowanie kompetencji kluczowych XXI wieku. Narzędziownik to źródło inspiracji, przykład dobrych praktyk, pomysłów, e-zasobów, portali, gotowych narzędzi, z wykorzystaniem których można tworzyć i przeprowadzać każdą lekcję kształcącą umiejętności wymagane podstawą programową.

Kluczowe założenie przedsięwzięcia to korzystanie z różnego rodzaju e-materiałów oraz przygotowanie do tworzenia własnych e-materiałów m.in. na stronie www.epodreczniki.pl
Ramowy program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • Komunikatory i platformy do prowadzenia wideokonferencji
  • Praca w chmurze
  • Narzędzia do edycji zdjęć i grafiki
  • Narzędzia do tworzenia animacji i wideo
  • Aplikacje do prowadzenia lekcji metodą odwróconej klasy
  • Lekcja ze smartfonem
  • Narzędzia do sprawdzania postępów uczniów
  • Uczniowskie e-portfolio
  • Budowa własnego repozytorium online

 Podsumowując udział w projekcie Lekcja:Enter należy podkreślić, że jest to ŚWIAT NOWEJ EDUKACJI.

Przeczytano: 159 razy. Wydrukuj|Do góry

Stopka