Aktualności

05 marca 2020 08:18 | Aktualności

mLegitymacja w naszej szkole!

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła podpisując porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji przystąpiła do programu mLegitymacja. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Aby skorzystać z tego dokumentu elektronicznego należy złożyć WNIOSEK do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji.

 

 

źródło grafiki: https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna

 

 

Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To tradycyjna legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu.

Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i wiek. Na ekranie swojego urządzenia zobaczy również Twoje zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji szkolnej.

 

Usługa pozwala korzystać z mLegitymacji szkolnej – dokumentu elektronicznego, który ma taką samą funkcję i moc prawną, jak legitymacja wydana w wersji papierowej lub w postaci plastikowej karty (e-legitymacji). Za pomocą Usługi mLegitymacja szkolna możesz:

  • potwierdzić, że jesteś uczniem danej szkoły,
  • skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

 

źródło grafiki: https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna

 

 

Przy pierwszym użyciu Usługi dokonywana jest aktywacja Usługi. Do przeprowadzenia aktywacji Usługi niezbędne jest aktywne połączenie internetowe.

Aktywacja Usługi polega na:

1) wystąpieniu przez Ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) do właściwego Dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji; WNIOSEK

2) pobraniu przez Ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego) Aplikacji mObywatel i potwierdzeniu Regulaminu tej Aplikacji;

3) nadaniu przez właściwego Dyrektora szkoły uprawnień w Systemie, wgraniu zdjęcia Ucznia w Systemie, wygenerowaniu kodu QR i jednorazowego kodu aktywującego mLegitymację;

4) zapoznaniu się i wyrażeniu przez Ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego) akceptacji Regulaminu mLegitymacji;

5) wczytaniu kodu QR oraz wpisaniu przez Ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego) kodu aktywacyjnego mLegitymacji;

6) pobraniu danych osobowych Ucznia z Systemu.

4. Jednorazowy kod aktywacyjny oraz kod QR jest ważny 30 dni od momentu jego wygenerowania w systemie.

5. Uczeń (rodzic lub opiekun prawny) może aktywować Usługę i pobrać dane Systemu wyłącznie na jednym urządzeniu mobilnym.

6. Po pobraniu danych z Systemu automatycznie jest tworzony i pobierany do Usługi certyfikat kryptograficzny potwierdzający autentyczność pobranych danych (dalej „Certyfikat”). Certyfikat przypisany jest do Ucznia i urządzenia mobilnego, którym posługuje się Uczeń. W celu utworzenia Certyfikatu i zarządzania Certyfikatami. Minister przetwarza dane osobowe Ucznia: imię, nazwisko i numer PESEL.

7. Ważność Certyfikatu jest ograniczona w czasie i jest tożsama z okresem ważności wydanej Uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej.

 

Przeczytano: 838 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Stopka