Aktualności

09 listopada 2019 12:51 | Aktualności

Uzyskanie Certyfikatu "Szkolny Klub Wolontariatu"

Dzięki działaniom wolontariackim prowadzonym w naszej szkole w  okresie od marca do października 2019 r. uzyskaliśmy certyfikat w ogólnopolskim konkursie „Szkolny Klub Wolontariatu”.

 

Celem konkursu było rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Szkolny klub wolontariatu” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za wykonanie 8 z 11 zadań. Nasza szkoła uzyskała 100% możliwych punktów. W ramach konkursu zrealizowaliśmy następujące zadania:

  • warsztaty nt. „Co to jest wolontariat”. Podczas spotkania młodzież pod kierunkiem pedagoga szkolnego próbowała uzyskać odpowiedź na pytania: Dlaczego pomagamy?  Dlaczego warto pomagać? Co to jest wolontariat?  Kto to jest wolontariusz?  W jaki sposób młodzież naszej szkoły pomaga innym? W jaki sposób młodzież naszej szkoły mogłaby pomagać innym?
  • Szkolny klub Wolontariatu przygotował gazetkę szkolną promującą wolontariat. Przedstawiono akcje prowadzone na terenie szkoły. Ponadto członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu we wszystkich klasach opisali działalność klubu oraz zachęcali uczniów do jego wstąpienia.
  • Szkolny Konkurs Plastyczny POMOCNA DŁOŃ, w którym udział wzięło 9 uczniów Technikum. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej nt. ”Pomocna dłoń”.  Organizatorami konkursu byli p. Jolanta Godzwon oraz p. Agnieszka Brudkiewicz. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie zastanowili się jak mogą pomagać innym i jak jest to ważne dla poprawnych relacji społecznych.
  • Na terenie szkoły prowadzona jest zbiorka zakrętek, które przekazywane są na pomoc chorym dzieciom. W akcję chętnie włączają się uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz społeczność lokalna. Każdego roku udaje nam się zbierać duże ilości tego surowca. Jest to również akcja, która ma na celu dbanie o środowisko. Akcja ta z pewnością będzie kontynuowana w naszej szkole.
  • podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/2019 dyrektor szkoły podsumował działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu. Szczególne podziękowania skierował do uczennic, które pod kierunkiem p. Agnieszki Brudkiewicz wyjeżdżały do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Koniemłotach. Dyplomy i nagrody otrzymały  Wiktoria Bęben oraz Wiktoria Siemek.
  • Młodzież uczestniczyła w ogólnopolskiej zbiórce „Budujemy dom Hospicjalny na podkarpaciu”  organizowanej przez fundację  „Z serca dla serca”
  • Szkolny Konkurs literacki „Pomaganie jest  fajne!”,  w którym udział wzięło 6 uczniów Technikum. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy literackiej nt. ”Pomocna dłoń”.  Organizatorami konkursu byli p. Jolanta Godzwon oraz p. Erwina Dybisz.
  • spotkanie ze specjalistą ds. marketingu, promocji krwiodawstwa i transplantologii Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Podczas prelekcji zebrani dowiedzieli się kto może zostać honorowym dawcą krwi, jak wygląda pobór oraz co dyskwalifikuje nas z możliwości jej oddawania. przeprowadzono w szkolną ankietę on-line na temat: „Czy warto pomagać?”. W ankiecie uczestniczyło 66 uczniów. 95,5 % uczniów uważa, ze warto pomagać innym. 69.7 % pozytywnie ocenia pracę szkolnego klubu wolontariatu, a 56,9% uczestniczyło w jego działaniach.
  • Udział w kursie "Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu" - p. J. Godzwon

Szkolnym koordynatorem konkursu była p. Jolanta Godzwon – pedagog szkolny.

 

 

Przeczytano: 171 razy. Wydrukuj|Do góry

Stopka