Na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym RL.03 prowadzimy nauczanie zdalne, szczegóły w harmonogramie zjazdów 2019/20

Aktualności

12 grudnia 2019 11:52 | Aktualności

Szkolne Dni Profilaktyki 2019/2020

Pierwszy tydzień grudnia w naszej szkole poświęcony był  realizacji przez społeczność szkolną zadań profilaktycznych.  Celem Szkolnych Dni Profilaktyki jest promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wolnego  od nałogów, dbałość o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów oraz kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.

W ramach Szkolnych Dni Profilaktyki odbyły się następujące spotkania tematyczne:

 • 2 grudnia 2019r. – uczniowie klasy I TŻ uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego pt. ”Podstępne WZW!”,  realizowanych w ramach programu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki zakażeń HBV i HCV. Uczniom uświadomiono zagrożenia i zasady profilaktyki w tym zakresie oraz pobudzono ich do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych. Na zakończenie uczestnicy otrzymali ulotki informacyjne.
 • 3 grudnia 2019r. :
 • uczniowie klasy I TŻ uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego pt. „Znamię! Znam je? – jak chronić się przed czerniakiem.”   Podczas zajęć uczniowie poznali podstawowe cech czerniaka oraz dowiedzieli się co to jest profilaktyka zdrowotna i jakie płyną z niej korzyści. Dzięki grze interaktywnej nauczyli się rozróżniać czerniak od zwykłego znamiona.
 • uczniowie klasy I TMP/TWP uczestniczyli w dwugodzinnych warsztatach pn. „Nie hejtuję, bo Cię szanuję” prowadzonych przez p. Annę Łabęcką z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie.
 • Uczniowie klasy III TMR/ TŻ uczestniczyli w zajęciach „ARS, czyli jak dbać o miłość?” prowadzonych przez p. J. Gdzwon – pedagoga szkolnego. Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.
 • uczniowie  klasy IV TMR oraz I TŻP uczestniczyli w zajęciach  warsztatowych na temat radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym prowadzonych przez pracownika Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie pana Tomasza Czernę. 
 • 4 grudnia 2019r. uczniowie klasy II TŻ oraz IV TŻ uczestniczyli spotkaniu pn. „O zintegrowanym systemie kwalifikacji w szkole” prowadzonym przez  p. Małgorzatę Stachura -Powiatowego Doradcę zawodowego.
 • 6 grudnia 2019r.:
 • Uczniowie klasy I TŻP oraz I TMB uczestniczyli w spotkaniu prowadzonym przez panią Dorotę Wojnarowską z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Staszowie nt. „Zagrożenia zdrowia młodzieży. Profilaktyka HIV i AIDS”. Prowadząca w bardzo przystępny sposób omówiła jak ogromny wpływ na nasze zdrowie ma odpowiedni styl życia oraz unikanie zachowań ryzykownych.
 • Uczniowie klasy III TMR/TŻ uczestniczyli w spotkaniu prowadzonym również przez panią Dorotę Wojnarowską nt. „Nowatorskie wyroby tytoniowe” , podczas którego młodzi ludzie dowiedzieli się jakie zagrożenia czyhają na nich podczas stosowania e-papierosów i innych nowatorskich wyrobów tytoniowych. zdrowie ma odpowiedni styl życia oraz unikanie zachowań ryzykownych.
 • Uczniowie klas II TŻ i II TM uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez asp. Szt. Zdisława Kucę - przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Staszowie z zakresu odpowiedzialności prawnej młodzieży oraz zagrożeń wynikających ze stosowania środków psychoaktywnych. Następnie w spotkaniu o tej samej tematyce uczestniczyła klasa I TMA/TW.

Koordynatorem Szkolnych Dni Profilaktyki były p. Anna Łąbęcka i p. Jolanta Godzwon.

 

GALERIA ZDJĘĆ

  Tekst i foto: J. Godzwon

Przeczytano: 1004 razy. Wydrukuj|Do góry

Stopka