Na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym RL.03 prowadzimy nauczanie zdalne, szczegóły w harmonogramie zjazdów 2019/20

Aktualności

30 października 2019 11:10 | Aktualności

Zaproszenie do udziału w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Gustawa Herlinga – Grudzińskiego

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości
Gustawa Herlinga – Grudzińskiego

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Roku Gustawa Herlinga – Grudzińskiego.

Cele konkursu:
- zaakcentowanie ustanowionego przez Sejm RP Roku Gustawa Herlinga – Grudzińskiego,
- popularyzacja twórczości pisarza regionu świętokrzyskiego,
- zainspirowanie do poszerzenia wiedzy o życiu i twórczości Gustawa Herlinga – Grudzińskiego,
- upowszechnianie czytelnictwa,
- rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich.

Regulamin:
- konkurs jest skierowany do uczniów klas IV technikum oraz chętnych uczniów
z pozostałych klas,
- zakres wymaganych wiadomości obejmuje znajomość biografii pisarza oraz treści
i problematyki utworów „Inny świat” i „Wieża”,
- forma konkursu – test pytań zamkniętych,
- testy podlegać będą ocenie komisji w skład której wchodzą nauczyciele języka polskiego
i wiedzy o kulturze,
- komisja wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Terminarz:
- konkurs zostanie przeprowadzony 14 listopada 2019r.
- podsumowanie konkursu odbędzie się podczas spotkania literacko – artystycznego
pt. „Gustaw Herling – Grudziński – świadek epoki”.

 

Tekst: Z. Kania

Przeczytano: 613 razy. Wydrukuj|Do góry

Stopka