Aktualności

15 października 2019 20:44 | Aktualności

Wymiana doświadczeń podnoszących wiedzę w zakresie promocji i dystrybucji produktów lokalnych

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu we współpracy z Zespołem Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym przystąpił do realizacji projektu „Wymiana doświadczeń podnoszących wiedzę w zakresie promocji i dystrybucji produktów lokalnych” realizowanego w ramach projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014 2020”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, realizowany przez firmę Grupa PROFESJA Sp. z o.o. z Poznania.

Celem głównym projektu jest podniesie poziomu wiedzy i kompetencji nauczycieli i uczniów z ZSCKR w Sichowie Dużym oraz pracowników Fundacji OPiWPR w Sandomierzu poprzez modyfikację/uzupełnienie programów nauczania o elementy z zakresu tworzenia, dystrybucji i promocji produktów lokalnych pochodzących z działalności rolniczej, przy wykorzystaniu francuskich przykładów, wymiana doświadczeń i współpraca z Campus La Salle Saint Christophe.

Realizacja projektu przyczyni się do:

  • wzbogacenia programu edukacyjnego ZSCKR w Sichowie o nowe elementy,

  • umożliwienia młodzieży nabycia ponadstandardowej wiedzy zaczerpniętej ze współpracy ponadnarodowej, wzbogaconej o nowe obszary istotne dla poziomu aktywności gospodarczej absolwentów,

  • lepszego przegotowania absolwentów ZSCKR w Sichowie Dużym do wejścia na rynek pracy,

  • zwiększenia prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu w prowadzeniu własnych gospodarstw przez absolwentów dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań sprawdzających się we Francji,

  • opracowania programu edukacyjnego dla potrzeb Fundacji, w oparciu o zdobytą wiedzę, doświadczenie, poznane przykłady i rozwiązania u partnera francuskiego,

  • poszerzenia wiedzy wśród mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu o innowacyjne rozwiązania zaczerpnięte z Francji, a sprzyjające efektywniejszemu prowadzeniu działalności  gospodarczej i rozwojowi tych obszarów.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  • wizyta edukacyjna nauczycieli i specjalistów z Polski u partnera francuskiego,

  • wizyta edukacyjna grupy /partnera francuskiego/ w Polsce,

  • opracowanie i testowanie opracowanych programów edukacyjnych przez ZSCKR i OPiWPR.

Projekt będzie realizowany do 31.12.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 95 226,80 zł

 

 

źródło: https://www.opiwpr.org.pl/projekty/wymiana-doswiadczen-podnoszacych-wiedze-w-zakresie-promocji-i-dystrybucji-produktow-lokalnych

Przeczytano: 339 razy. Wydrukuj|Do góry

Stopka