Aktualności

08 marca 2019 13:23 | Aktualności

Uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca 2019r. z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w naszej szkole odbyła się akademia zatytułowana „Waszej Pamięci”, poświęcona żołnierzom polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego.

W uroczystości wzięli udział:  Dyrektor Szkoły, nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście – uczniowie VII klasy ze Szkoły Podstawowej w Sichowie Dużym z nauczycielem języka polskiego – p. Joanną Pietras.

Losy "Żołnierzy Wyklętych" były wyjątkowo tragiczne. Wielu z nich zginęło w nierównej walce z siłami bezpieczeństwa, inni oskarżeni niesłusznie o zbrodnie, których nie dokonali, zostali zamordowani lub zamęczeni w komunistycznych więzieniach. Część z nich nie ma nawet własnego grobu.

Jednak najwyższą karą, jaką postanowiono wymierzyć Wyklętym, było zniesławienie i zapomnienie. Jedynie nielicznym udało się przetrwać stalinowski reżim, aby żyć dalej przez wiele lat z piętnem „bandyty” i „wroga narodu”.

Dziś przywracamy „Żołnierzom Wyklętym” – niezłomnym bohaterom należne im miejsce w narodowej pamięci.

„Po latach wrócili
Do Domu
Po latach
Zwyciężyli
Kiedyś Wyklęci”

W pierwszej części uroczystości pod nazwą „Niezłomni i Wyklęci” zostały przedstawione sylwetki najbardziej znanych członków antykomunistycznego podziemia.

Mówiąc o „Żołnierzach Wyklętych”, często zapominamy o „Dziewczynach Wyklętych”. To one, działając w organizacjach podziemnych w czasie okupacji niemieckiej, kontynuowały walkę także przeciwko nowemu komunistycznemu zniewoleniu naszego kraju. Najczęściej były sanitariuszkami, łączniczkami, czasami brały też udział w akcjach zbrojnych.

W części drugiej uroczystości pt. „Niezłomne i Wyklęte” zostały przypomniane niektóre z nich, te znane i niemal zupełnie zapomniane, ale wszystkie w czasach antykomunistycznego oporu lat powojennych bohatersko zdały egzamin z patriotyzmu i ofiarności.

W trzeciej odsłonie uroczystości pt. „Sarenka” w sposób szczególny zaprezentowano sylwetkę Danuty Szyksznian z domu Janiczak, ps. „Sarenka” – łączniczki Okręgu Wilno AK.

Danuta Szyksznian urodziła się w 1925r. w Krakowie. Jednakże cała jej młodość była związana z Wilnem. Tu ukończyła szkołę powszechną, gimnazjum i liceum, a kiedy wybuchła wojna została zaprzysiężona jako łączniczka o pseudonimie „Szarotka”. Następnie pod pseudonimem „Sarenka” brała udział w działaniach konspiracyjnych grupy łączniczek o kryptonimie „Kozy”. 24 grudnia 1944r. została aresztowana i po wielodniowych brutalnych przesłuchaniach skazana zaocznie na  10 lat łagrów. We wrześniu 1945r. na skutek chorób spowodowanych warunkami życia i ciężką pracą została zwolniona z łagru. Przewieziona do Wilna nielegalnie przekroczyła granicę z Polską i wraz z rodziną zamieszkała w Drawnie. W 1946r. wyszła za mąż, przeniosła się do Darłowa i zaczęła pracować jako nauczycielka. Jej przeszłość związana z działalnością w AK i pobytem w łagrze była powodem szykan i zwolnienia ze szkoły oraz zakazu wykonywania zawodu nauczyciela. Po ukończeniu studiów pedagogicznych podjęła pracę w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Policach.

Po przejściu na emeryturę działa w organizacjach kombatanckich. Zasługą Danuty Szyksznian są liczne miejsca pamięci i uroczystości upamiętniające żołnierski etos AK.

Jest autorką wielu książek o tematyce historycznej. Za swą działalność została uhonorowana wieloma orderami i odznaczeniami. Danuta Szyksznian, choć już teraz schorowana i poruszająca się na wózku inwalidzkim, wciąż aktywizuje do pracy społecznej nowe pokolenia, przywracając na powrót sens ponadczasowym wartościom, takim jak miłość do ojczyny, wierność ideałom, honor, bezinteresowna praca na rzecz drugiego człowieka.

W zaprezentowanym podczas uroczystości spektaklu słowno-muzycznym wystąpili: Agata Jońca (kl. I TW), która w inscenizacji aresztowania, a następnie przesłuchania stworzyła niezwykle przejmującą kreację „Sarenki”, Emilia Górnicz (kl. III TŻ) w roli Matki „Sarenki”, Patryk Klimczak (kl. ITŻ) i Michał Ścibisz (kl. IIIT MR), którzy wcielili się w role enkawudzistów.

Konferansjerami byli: Mikołaj Sulik (kl. I TMA), Andrzej Ciężarkiewicz (kl. III TMR) i Małgorzata Mądra (kl. IV TŻ).

Wiersze recytowali: Wiktoria Siemek (kl. I TŻ), Małgorzata Mądra (kl. IV TŻ) i Kamil Falasa (kl. III TŻ).

Nastrojowe piosenki zostały zaprezentowane przez Dominikę Plewę (kl. ITŻ) przy akompaniamencie gitary Marty Terech (kl. I TW), Julię Maziarz (kl. I TŻ), Wiktorię Siemek (kl. I TŻ) i Mikołaja Sulika (kl. I TMA).

W przygotowaniu spektaklu uczestniczyło jednak więcej osób i im także należą się słowa uznania. I tak prezentację multimedialną przybliżającą sylwetki niezłomnych bohaterów i bohaterek przygotował Jakub Kos (kl. III TMR), który odpowiadał również za oprawę muzyczną uroczystości. Pomocą służył mu jako drugi reżyser dźwięku Dominik Kogut (kl. III TMR).

Dekoracje zaprojektowały i wykonały: Emilia Górnicz (kl. III TŻ) i Patrycja Stanek (kl. III TŻ).

Wartę honorową w czasie uroczystości pełnił Krzysztof Szyszkowski (kl. III TMR).

Na zakończenie uroczystości zabrał głos Dyrektor Szkoły – p. Piotr Mazur, który podziękował młodzieży i nauczycielom: p. Zofii Kani, p. Beacie Sadowskiej i p. Jolancie Słocie za przygotowanie pięknej i poruszającej akademii, która stała się niecodzienną lekcją historii i patriotyzmu. Podkreślił, że skupienie uwagi całej społeczności szkolnej zgromadzonej na sali i cisza, która towarzyszyła występom młodzieży wskazują na zainteresowanie, jakie wzbudziła uroczystość.  Na twarzach wielu widzów bardzo wyraźnie widać było wzruszenie, o czym świadczyły łzy spływające po policzkach.

 

GALERIA ZDJĘĆ

Tekst: Z. Kania

Przeczytano: 550 razy. Wydrukuj|Do góry

Stopka