Aktualności

07 marca 2019 13:25 | Aktualności

Szkolne Dni Profilaktyki 2018/2019

W drugiej połowie lutego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym obchodziliśmy Szkolne Dni Profilaktyki. Każdego roku kilka dni poświęconych jest realizacji przez społeczność szkolną zadań profilaktycznych.  Ich celem jest promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wolnego  od nałogów, dbałość o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów oraz kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.

 W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w różnorodnych zajęciach i spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających pracę szkoły. W tematyce uwzględniono problemy, które dotyczą współczesnej młodzieży.

W ramach Szkolnych Dni Profilaktyki odbyły się następujące spotkania tematyczne:

  • 21 lutego 2019r. – uczniowie klasy II TMR uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego pt. ”Podstępne WZW!”,  realizowanych w ramach programu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki zakażeń HBV i HCV. Uczniom uświadomiono zagrożenia i zasady profilaktyki w tym zakresie oraz pobudzono ich do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych. Na zakończenie uczestnicy otrzymali ulotki informacyjne. Z
  • 22 lutego 2019r. – uczniowie klasy I TŻiUG uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego pt. „Znamię! Znam je? – jak chronić się przed czerniakiem.”   Podczas zajęc uczniowie poznali podstawowe cech czerniaka oraz dowiedzieli się co to jest profilaktyka zdrowotnia i jakie płyna z niej korzyści. Dzięki grze interaktywnej nauczyli się rozróżniać czerniak od zwykłego znamiona. Na zakończenie młodzież otrzymała ulotki.
  • 25 lutego 2019r. – uczniowie klasy I TŻiUG uczestniczyli w spotkaniu prowadzonym przez panią Dorotę Wojnarowską z Powiatowej stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Staszowie nt. „Zagrożenia zdrowia młodzieży. Profilaktyka HIV i AIDS”. Prowadząca w bardzo przystępny sposób omówiła jak ogromny wpływ na nasze zdrowie ma odpowiedni styl życia oraz unikanie zachowań ryzykownych.
  • 27 lutego 2019r. – uczniowie kl. II uczestniczyli w prelekcji prowadzonej przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Staszowie z zakresu odpowiedzialności prawnej młodzieży. Dzielnicowy zebranej młodzieży przypomniał o zagrożeniach wynikających z nieostrożnego korzystania z ogólnodostępnej sieci internetowej oraz  konsekwencjach prawnych wynikających z zamieszczania w sieci zdjęć lub treści obraźliwych o innych osobach. Szczególna uwagę zwrócono na przemoc rówieśniczą, stalking oraz palenie w miejscach publicznych.
  • 27 lutego 2019r. – cykl warsztatów dla uczniów i nauczycieli przeprowadziła pani Anna Łabęcka z PODN Staszów. Uczniowie kl. I TŻ uczestniczyli w zajęciach dotyczących cyberprzemocy. Następnie uczniowie kl. I TMA dowiedzieli się, że szachy mogą być alternatywa do życia on-line.
  • 27 lutego 2019r. – uczniowie  klas IV uczestniczyli w zajęciach  warsztatowych na temat radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym prowadzonych przez pracownika Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie pana Tomasza Czerna. 

Koordynatorem Szkolnych Dni Profilaktyki była p. Jolanta Godzwon, pedagog szkolny.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Przeczytano: 380 razy. Wydrukuj|Do góry

Stopka