Aktualności

29 października 2018 19:33 | Aktualności

Konferencja dla rolników w ZSCKR w Sichowie Dużym

W dniu 27 października 2018 roku odbyła się konferencja dla rolników pod hasłem „Otwórz się na bezpieczeństwo w gospodarstwie”, której organizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym.

Do współorganizacji w konferencji przystąpiła Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Konferencja skierowana była do rolników - słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie rolnik oraz sołtysów z gminy Rytwiany.

W programie konferencji Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach przeprowadził wykład na temat  „Szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy w rolnictwie (hałas, zapylenie, czynniki chemiczne i biologiczne) oraz przeprowadził prezentacje filmów instruktażowych PIP: „Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń rolniczych”, „Bezpieczna obsługa zwierząt”.

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przeprowadził prezentację na temat:  „Bezpieczeństwo w transporcie rolniczym” w której pokazano zdjęcia z wypadków drogowych ciągników i maszyn rolniczych oraz zwrócono uwagę na przepisy ruchu drogowego w transporcie rolniczy.

Przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddział Regionalny w Kielcach zreferowali następujące zagadnienia:

  • Zasady ubezpieczenia ogólnego oraz warunki wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego rolników.
  • Przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników w województwie świętokrzyskim na podstawie danych z 2017 roku.

W trakcie szkolenia z inicjatywy OIP w Kielcach zorganizowano ekspozycję ochron indywidualnych do pracy w gospodarstwie rolnym (kombinezon, ochronniki słuchu, maski  i półmaski, różnorodne rękawice ochronne). Przeprowadzono również  konkurs wiedzy o bhp w rolnictwie, w którym nagrody ufundował KRUS OR w Kielcach.

Na zakończenie uczniowie ZSCKR przedstawili program artystyczny nawiązującym do 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Konferencja zakończyła się poczęstunkiem „zdrowej żywności”.

 

Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział  Regionalny w Kielcach reprezentowała pani Beata Milewicz – kierownik działu prewencji, Komendę Wojewódzką Policji reprezentował asp. Mariusz Bednarski, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach główny specjalista pan Stanisław Golmento - inicjator i organizator konferencji.

W konferencji uczestniczył pan Grzegorz Forkasiewicz – Wójt Gminy Rytwiany, dyrektor ZS CKR w Sichowie Dużym pan Piotr Mazur, Grono Pedagogiczne oraz słuchacze KKZ.

 

Pomysł organizacji konferencji spotkał się z dużym uznaniem uczestników i Dyrekcji Szkoły.

 

GALERIA ZDJĘĆ

Tekst: B. Kowalcze

Przeczytano: 777 razy. Wydrukuj|Do góry

Stopka