Aktualności

11 czerwca 2018 09:43 | Aktualności

Spotkanie rozwijające współpracę szkoły z otoczeniem społeczno - gospodarczym

 

 

            5 czerwca 2018r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym odbyło się spotkanie nt. „Czy oferta edukacyjna szkoły odpowiada na potrzeby rynku pracy i zachodzące przemiany na obszarach wiejskich i w życiu społecznym?” organizowane  w ramach projektu  pn. „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”.

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Spotkania tego typu są jednym z działań w projekcie i mają na celu rozwój współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przybyłych gości przywitali pani Anna Frańczak – Prezes Fundacji OPP w Sandomierzu oraz pan Piotr Mazur – Dyrektor  ZSCKR w Sichowie Dużym.

Następnie główne założenia i cele projektu pt. „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce” oraz realizowane działania przedstawił pan Piotr Kropysz. Do rozmowy nad myślą przewodnią spotkania wprowadził pan dr Janusz Suszyna.

W dyskusji nawiązującej do tematu głos zabrali: pan Benedykt Kozieł – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie, pan Władysław Wołowiec – reprezentant Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, przedstawiciele Staszowskiej Izby Gospodarczej, przedstawiciele OPP w Sandomierzu  oraz nauczyciele i uczniowie ZSCKR w Sichowie Dużym.

 

GALERIA ZDJĘĆ
 

 


Tekst: J. Godzwon

Przeczytano: 668 razy. Wydrukuj|Do góry

Stopka