Aktualności

24 kwietnia 2018 14:12 | Aktualności

X Finał Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

W dniu 18 kwietnia 2018 r. na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się Finał Krajowy Ogólnopolskiego Konkursu o Ergonomii i BHP w Rolnictwie. Do finału przystąpiło 95 zwycięzców eliminacji szkolnych , w których uczestniczyło 3150 uczniów ze 135 szkół o profilu rolniczym i leśnym. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, miesięcznik ,,Bez Pługa” oraz Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. Honorowy patronat nad konkursem sprawują Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rektor SGGW. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży dobrej praktyki rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwach rolnych.ZS CKR w Sichowie Dużym reprezentował uczeń klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa Piotr Wic. Opiekunem merytorycznym ucznia był nauczyciel mechanizacji rolnictwa Krzysztof Masternak.

 

GALERIA ZDJĘĆ

Tekst: K. Masternak

Przeczytano: 422 razy. Wydrukuj|Do góry

Stopka