Aktualności

08 marca 2018 13:05 | Aktualności

Rozpoczęcie realizacji projektu "ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce"

            Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym rozpoczyna realizację projektu opracowanego przy współudziale Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu pt. "ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce". Projekt potrwa od 15 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku i ma za zadanie lepsze dopasowanie systemów kształcenia oraz szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudniania, poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. W projekcie tym uczestniczyć będą zarówno nauczyciele jak i uczniowie uczący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Projekt ze strony OPP w Sandomierzu koordynować będą Pani Adrianna Wójcik i Pan Piotr Korpysz, ze strony ZSCKR w Sichowie Dużym, nauczyciele Elżbieta Sztaba i Bogusław Kowalcze. To co najważniejsze w tym projekcie, to możliwość realizacji praktyk zawodowych, oraz uczestniczenia w kursach doskonalących przez uczniów i nauczycieli w renomowanych zakładach pracy zarówno w branży produkcji rolniczej jak i usługach gastronomicznych. Zadaniem projektu jest również podwyższenie jakości nauczania z przedmiotów ogólno kształcących, takich jak matematyka, język angielski, język francuski, oraz podstawy przedsiębiorczości, w których uczniowie będą uczestniczyć jako w zajęciach dodatkowych. Program ten przewiduje również doposażenie pracowni przedmiotowych w najnowocześniejszy sprzęt do praktycznej nauki zawodu. Pracownie gastronomii wzbogacą się o profesjonalny ekspres do parzenia kawy, potrzebną zastawę i bieliznę stołową oraz palmtopy z terminalem i oprogramowaniem GastroPOS do profesjonalnej obsługi konsumenta i zarządzania zakładem  gastronomicznym. Mechanizatorzy wzbogacą swój warsztat o zakup nowoczesnych urządzeń do diagnostyki pojazdów i maszyn rolniczych, oraz oprogramowania do pracy w systemie rolnictwa precyzyjnego. Projekt pozwoli uczniom uczącym się w zawodzie TŻiUG ukończenie bezpłatnego kursu nauki jazdy kategorii B, co w szkole było możliwe tylko dla uczniów kształcących się w zawodzie TMRiA.

6 marca 2018 roku w ZSCKR w Sichowie Dużym odbyło się pierwsze z planowanych działań – seminarium o tematyce „Trendy w nowoczesnym rolnictwie i w żywieniu z uwzględnieniem turystyki zdrowotnej”. W spotkaniu udział wdzieli Dyrektor Szkoły Pan Piotr Mazur, koordynatorzy projektu ze strony OPP w Sandomierzy i ZSCKR w Sichowie Dużym, prelegenci pan prof.dr.hab. Czesław Nowak z UR w Krakowie, pan Dariusz Wójcik mistrz kuchni i cukierni członek Akademik Word Association of Chefs Societes oraz pan Mariusz Naumienko Prezes Zarządu IWING AGRO. Obecni byli również: Pan Marek Chrapek Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach (absolwent naszej szkoły), dyrektorzy okolicznych szkół podstawowych, dyrektor Powiatowego Biura Pracy w Staszowie, nauczyciele szkoły w Sichowie, oraz uczniowie biorący udział w projekcie. Pan dyrektor Piotr Mazur przywitał bardzo serdecznie przybyłych gości i poprosił o przedstawienie przez panią Adriannę Wójcik celów projektu w którym bierze udział sichowska szkoła. Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład Pana Prof. Czesława Nowaka na temat aktualnych trendów w rolnictwie i związane z tym wyzwania dla osób wiążących przyszłość z wsią i rolnictwem. Uzupełnieniem tego wykładu była prelekcja Pana Dariusza Wójcika, mistrza sztuki kulinarnej na temat najnowszych trendów żywieniowych w światowej i polskiej gastronomii. Te dwa tematy wykładów pozwoliły na rozwinięcie się bardzo żywej dyskusji, jak pogodzić wysoko wydajne towarowe rolnictwo, z dostępem do zdrowej ekologiczne żywności. Następnie pan Mariusz Naumienko w wykładzie pn. „Precyzyjne rolnictwo oparte o drony i dane mulispektralne - elementem składowym Agrotroniki" przedstawił jak zwiększyć opłacalność produkcji poprzez oszczędność środków oraz zwiększenie plonu.

 Na koniec seminarium, aby ochłodzić nieco emocje, młodzież klas I,II i III kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych pod kierunkiem nauczyciela zawodu Pana Sławomira Sztaby, zaprezentowała się w nowym układzie synchronicznym profesjonalnej obsługi konsumenta. Po zakończeniu pokazu oprócz hucznych braw, młodzież usłyszała, że ze znalezieniem pracy na pewno nie będzie miała żadnego problemu, a byli to uczniowie: Oliwia Migas, Emilia Górnicz, Katarzyna Jur, Agnieszka Borycka, Małgorzata Mądra, Dominika Zientarska, Jakub Czereś i Jakub Wojdan.

Podsumowaniem seminarium, była degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli zawodu Marii Lipiec, Sławomira Sztaby i Tadeusza Żmudzińskiego. Program ruszył a o jego przebiegu, ciekawych szkoleniach, atrakcyjnych wyjazdach na targi tematyczne będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej szkoły.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Tekst: Sławomir Sztaba

Przeczytano: 758 razy. Wydrukuj|Do góry

Stopka