Aktualności

25 stycznia 2018 07:57 | Aktualności

I edycja rekrutacji do projektu ,,ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce” rozpoczętaDo pobrania:

Regulamin
Formularz rekrutacyjny - uczeń
Formularz rekrutacyjny - nauczyciel

Rekrutacja prowadzona będzie w godz. 8.00-15.00 w sekretariacie szkoły.

Nabór odbędzie się w 2 edycjach:

I-20 os.(8K)–24.01-01.02.2018r.,

II-20os.(8K)10.09-15.09.2018r

 


Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w dniu 6 grudnia 2017 zawarł umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na realizację projektu ,,ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego,
Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
Projekt uzyskał dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 576 625,00 PLN.
Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym w kontekście przyszłego zatrudnienia poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych dla 40 uczniów (16 k) oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 10 (2K) nauczycieli i rozwój współpracy zawodowej do 31.12.2019r.
Zaplanowane w projekcie zadania pozwolą rozwinąć kompetencje kluczowe uczniów, wdrożyć skuteczny system uczenia poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną we współpracy z pracodawcami, wspomagając proces kształcenia, a dzięki przeszkoleniu kadry pedagogicznej i doposażeniu w niezbędny sprzęt stworzyć uczniom warunki umożliwiające niwelowanie zdiagnozowanych barier i nabywanie umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: od 15.01.2018 do 31.12.2019.
Wsparcie w ramach projektu otrzyma 40 uczniów (16k) tj. 18 ucz. (15 K) kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych i 22 (1K) uczniów kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z klas I-III i 10 nauczycieli (2K) ZSCKR w Sichowie Dużym.
Informacji o projekcie udziela:
Biuro w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 2, tel. 15 833 34 20
Biuro projektu ZSCKR w Sichowie Dużym, Sichów Duży 89, tel. 15 864 73 22

Wartość projektu to 613 425,00 PLN, w tym dofinasowanie z UE: 576 625,00 PLN.

Kontakt:
Biuro projektu w Sandomierzu:
pl. Ks. J. Poniatowskiego 2
27-600 Sandomierz
tel. 15 833 34 20
a.wojcik@opiwpr.org.pl

 

źródło: http://opiwpr.org.pl/index.php/pl/aktualnosci/724-zsckr-w-sichowie-duzym-dostosowuje-ksztalcenie-do-aktualnych-trendow-w-gospodarce

Przeczytano: 635 razy. Wydrukuj|Do góry

Stopka