Aktualności

20 grudnia 2017 11:49 | Aktualności

Wysoka ocena projektu „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”

6 grudnia 2017r. Zarząd Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu  podpisał umowę na realizację projektu pn.: „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce” dofinansowanego w ramach  Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

Projekt został wysoko oceniony i będzie realizowany od stycznia 2018 do grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym.

Przeczytano: 496 razy. Wydrukuj|Do góry

Stopka