Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym
http://zsckrsichow.pl

05 września 2019 12:44 | Aktualności

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym poprzedzona została Mszą Świętą dla całej społeczności szkolnej. Główna uroczystość miała miejsce w stołówce internatu i rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu narodowego.

Początek każdego roku szkolnego nieodłącznie związany jest z rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej. Uczniowie klas IV kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych  w 80  rocznicę wybuchu II wojny światowej przygotowali krótki montaż słowno-muzyczny upamiętniający wydarzenia z września 1939 roku.

W części oficjalnej głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Piotr Mazur kierując pierwsze słowa powitania do wszystkich zebranych, a w szczególności do uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają naukę w szkole ponadpodstawowej oraz ponadgimnazjalnej i będą się kształcić w trzech zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Pan Dyrektor przedstawił nowych nauczycieli oraz wychowawców poszczególnych klas. Witając serdecznie życzył wszystkim, aby ten rok szkolny przyniósł  wiele satysfakcji w dziedzinie nauczania. 

Uroczystość poprowadzili Dominika Fąfara, Andrzej Ciążarkiewicz, Jakub Wojdan, Robert Janik, Krzysztof Szyszkowski. Niezawodni okazali się Jakub Kos i Dominik Kogut przygotowując oprawę muzyczną uroczystości.

Uroczystość przygotowana pod kierunkiem wychowawców klas czwartych pani Lidii Lipiec i pani Marzeny Mazur.

 

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Tekst: M.Mazur

Foto: M. Lalewicz