Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym
http://zsckrsichow.pl

28 sierpnia 2019 13:17 | Aktualności

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 
 
Informacje nt. wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
będą udzielane w sekretariacie szkoły od godziny 11.00 w dniu 30 sierpnia 2019r.