Rok szkolny 2016/17

Osiągnięcia dydaktyczne

 • III miejsce  w II Okręgowym Konkursie „Praktyka i Bezpieczeństwo w Rolnictwie”.  Drużynę ZS CKR w Sichowie Dużym reprezentowali uczniowie klasy IV Technikum kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa: Mateusz Krokosz i Michał Miśkiewicz pod opieką n-la K. Masternaka.
 • I miejsce w  konkursie „kalibracja opryskiwaczy” drużyny z klasy II TMR w składzie : Magda Kowynia, Zientarski Przemysław i kapitan Daniel Nasieniak. Drużynę do zmagań przygotował i opiekę sprawował p. Jarosław Gil.
 • W finale XXIV edycji wojewódzkiego Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Klaudia Lasak oraz Wojciech Taborski. Opiekunem uczniów był Pan Bogusław Kowalcze.
 • I miejsce w konkursie plastycznym „Energia z odpadów”. Decyzją Komisji przyznano łącznie trzy nagrody, w tym dwie dla naszych uczennic: I miejsce - Justyna Mazur, Wyróżnienie - Emilia Górnicz. Opiekę nad uczniami sprawowała p. Jolanta Godzwon.
 • W powiatowych eliminacjach Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS uczennica kl. II TŻiUG zajęła III miejsce. Szkołę reprezentowały również Magdalena Kowynia i Karolina Borycka. Opiekę merytoryczną nad uczennicami sprawowała p. Jolanta Godzwon.
 • W etapie regionalnym ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Poznaj swoje prawa w pracy" naszą Szkołę reprezentowali uczniowie: Klaudia Lasak i Daniel Nasieniak . Opiekę nad uczniami sprawował nauczyciel Bogusław Kowalcze.
 • W finale ogólnopolskiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych ZS CKR reprezentował uczeń klasy trzeciej Technikum Mechanizacji Rolnictwa: Piotr Wic. Opiekę merytoryczną nad uczniem sprawował n-el Krzysztof Masternak.
 • W eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „młodzież zapobiega pożarom” uczeń kl. II TMR Daniel Nasieniak zajął III miejsce.
 • Udział w finale  Krajowego Ogólnopolskiego Konkursu o Ergonomii i BHP w Rolnictwie ucznia klasy IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa Mateusza Krokosz. Opiekunem merytorycznym ucznia był p. Krzysztof Masternak.
 • Udział w finale  wojewódzkim XV edycji Konkursu Wiedzy o NSZZ ,,Solidarność”. ZSCKR w Sichowie Dużym reprezentowali: Karolina Borycka, Katarzyna Jur, Andrzej Ciężarkiewicz. Opiekunem merytorycznym uczniów była p. Iwona Czosnek.
 • Uczennica klasy II technikum żywienia i usług gastronomicznych Agnieszka Borycka została wyróżniona w II edycji Konkursu  Matematyka & GeoGebra MaGIK organizowanego przez Warszawskie Centrum GeoGebry.  Opiekunem merytorycznym uczennicy jest nauczyciel matematyki p.Marzena Mazur
 •  IV miejsce w etapie wojewódzkim XXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Motoryzacyjnego drużyny w składzie: Mateusz Wołowski, Michał Wójcik i Daniel Nasieniak. Uczniów do konkursu przygotował p. Jarosław Gil.
 • Udział Diany Mazur uczennicy IV klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Opiekę merytoryczną nad uczennicą sprawował p. Sławomir Sztaba.

Udział w projektach, szkoleniach, konferencjach

 • W ramach realizacji projektu Erasmus+: „Europejskie przykłady nauczania przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności w szkołach rolniczych inspiracją dla nauczycieli polskich szkół sektora zielonego”  w dniach 12-23.09.2016r. nauczyciel Tadeusz Żmudziński przebywał na stażu zawodowym w Danii, Szwecji i Norwegii.
 • W spotkaniu w ramach Projektu Erasmus+ „Woda, europejskie zadanie w kontekście globalnym w  dniach 01.10.2016r.-08.10.2016r. w Grecji w miejscowości Katerini  uczestniczyli nauczyciele Dorota Karaś, Sławomir Sztaba, Michał Lalewicz oraz uczniowie Paulina Rej, Marcin Gołembiowski i Michał Miśkiewicz.
 • 24 października 2016r. odbyło się szkolenie „ BHP w rolnictwie z elementami ratownictwa medycznego” dla uczniów z klas I i II. Szkolenie prowadzili : Pan Stanisław Golmento - pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach oraz Pan Dawid Boduszek - pracownik Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.
 • 2 listopada 2016r. uczniowie kasy III Technikum kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie wspólnie z Grupą Anwil dotyczącym nawożenia.
 • 28 marca 2017 r. przy współpracy z instytucjami rynku pracy i działającymi w środowisku rolniczym w ZSCKR  odbył się Dzień Doradztwa Zawodowego i BHP „Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym” Spotkanie kierowane było dla: uczniów klas trzecich Gimnazjum i  klas IV Technikum.
 • W dniach 1 – 8 kwietnia 2017r. delegacja naszej szkoły uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu Erasmus+ „Woda, europejskie zadanie w kontekście globalnym” w Alicante w Hiszpanii. W spotkaniu uczestniczyli: uczniowie: Agnieszka Borycka, Andrzej Ciężarkiewicz, Magdalena Kowynia, nauczyciele: Dorota Karaś, Jolanta Godzwon, Tadeusz Żmudziński.
 • W ramach V edycji kampanii „Budujemy populację owadów zapylających” 2 czerwca 2017r. dbyły się  zajęcia edukacyjne dotyczące znaczenia, ochrony i hodowli owadów zapylających.

 

Udział uczniów w zawodach sportowych

 • 13 października 2016r. III miejsce  w Powiatowych Zawodach Sportowych SZS w Piłce Nożnej Chłopców

 

Stopka