Informatory

INFORMATORY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404:

 Technik mechanizacji rolnictwa 311512:

 Technik mechanizacji rolnictwai agrotroniki  311515:

 

Rolnik 613003:

Stopka