Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe


ZAPRASZAMY OSOBY DOROSŁE

NA NIEODPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE


Nazwa zawodu

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

System kształcenia

Czas trwania

Liczba godzin

KUCHARZ

(po zdaniu egzaminu z kwalifikacji HGT.02.) 

HGT.07.

Przygotowywanie i wydawanie dań

512001

zaoczny

sobota

- niedziela

15 miesięcy

650

ROLNIK

(po zdaniu egzaminu z kwalifikacji ROL.04.)

ROL.04.

Prowadzenie produkcji rolniczej

613003

zaoczny

sobota

- niedziela

15 miesięcy

572

MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

(po zdaniu kwalifikacji ROL.02.) 

ROL.02.

Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

834103

zaoczny

sobota

- niedziela

15 miesięcy

 676

 


Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:

  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów,  słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, na podstawie skierowania z ZSCKR w Sichowie Dużym
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • jedną fotografię
  • okazać - dowód osobisty
  • ponadto w przypadku kwalifikacji ROL.04. - numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E lub okazanie się prawem jazdy kat T, C+E lub B+E celem zwolnienia z obowiązku realizacji nauki jazdy ciągnikiem rolniczym z przyczepą
  • ponadto w przypadku kwalifikacji ROL.02. - numer profilu kandydata na kierowcę kat. B i T w przypadku braku prawa jazdy kat. B i T, C+E lub B+E lub okazanie się prawem jazdy kat B, T, C+E lub B+E celem zwolnienia z obowiązku realizacji nauki jazdy pojazdem samochodowym i ciągnikiem rolniczym z przyczepą

 

 

Stopka