Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe


ZAPRASZAMY OSOBY DOROSŁE

NA BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE


                      Nazwa zawodu

                     Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

                   Symbol cyfrowy zawodu

                    System kształcenia

                     Czas trwania

                     Liczba godzin

KUCHARZ

(po zdaniu egzaminu z kwalifikacji TG.07.)

TG.07.

Sporządzanie potraw i napojów

512001

zaoczny

sobota

- niedziela

15 miesięcy

650

ROLNIK

(po zdaniu egzaminu z kwalifikacji RL.03.)

RL.03.

Prowadzenie produkcji rolniczej

613003

zaoczny

sobota

- niedziela

15 miesięcy

572

MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

(po zdaniu kwalifikacji MG.03.)

MG.03.

Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

834103

    zaoczny

     sobota

  - niedziela


15 miesięcy

676


Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:

  • wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, na podstawie skierowania z ZSCKR w Sichowie Dużym

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum

  • jedną fotografię

  • okazać - dowód osobisty

  • ponadto w przypadku kwalifikacji RL.03. - numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E lub okazanie się prawem jazdy kat T, C+E lub B+E celem zwolnienia z obowiązku realizacji nauki jazdy ciągnikiem rolniczym z przyczepą

  • ponadto w przypadku kwalifikacji MG.03. - numer profilu kandydata na kierowcę kat. B i T w przypadku braku prawa jazdy kat. B i T, C+E lub B+E lub okazanie się prawem jazdy kat B, T, C+E lub B+E celem zwolnienia z obowiązku realizacji nauki jazdy pojazdem samochodowym i ciągnikiem rolniczym z przyczepą

 

Stopka