Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

ZAPRASZAMY OSOBY DOROSŁE

NA BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE


Nazwa    zawodu

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

System kształcenia

Czas trwania

Liczba godzin

KUCHARZ

(po zdaniu egzaminu z kwalifikacji TG.07.)

TG.07.  Sporządzanie potraw i napojów

512001

zaoczny

sobota - niedziela

15 miesięcy

650

ROLNIK

(po zdaniu egzaminu z kwalifikacji RL.03.)

RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej

613003

zaoczny

sobota - niedziela

15 miesięcy

572

MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

(po zdaniu kwalifikacji MG.03.)                     

MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie                                    

834103

zaoczny

sobota - niedziela             


                

15  miesięcy           

                    676
I. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:

1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów,  słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, na podstawie skierowania z ZSCKR w Sichowie Dużym

3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum

4. jedną fotografię

5. okazać - dowód osobisty

6. ponadto w przypadku kwalifikacji RL.03 - numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E lub okazanie się prawem jazdy kat T, C+E lub B+E celem zwolnienia z obowiązku realizacji nauki jazdy ciągnikiem rolniczym z przyczepą.

7. ponadto w przypadku kwalifikacji MG.03 - numer profilu kandydata na kierowcę kat. B i T w przypadku braku prawa jazdy kat. B i T, C+E lub B+E lub okazanie się prawem jazdy kat B, T, C+E lub B+E celem zwolnienia z obowiązku realizacji nauki jazdy pojazdem samochodowym i ciągnikiem rolniczym z przyczepą.

 
 

 

 

Stopka