Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

ZAPRASZAMY OSOBY DOROSŁE

NA NIEODPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 

I. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:

1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów,  słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, na podstawie skierowania z ZSCKR w Sichowie Dużym

3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum

4. jedną fotografię

5. okazać - dowód osobisty

6. ponadto w przypadku kwalifikacji R.3 - numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E lub okazanie się prawem jazdy kat T, C+E lub B+E celem zwolnienia z obowiązku realizacji nauki jazdy ciągnikiem rolniczym z przyczepą.

7. ponadto w przypadku kwalifikacji M.1 i M.2 - numer profilu kandydata na kierowcę kat. B i T w przypadku braku prawa jazdy kat. B i T, C+E lub B+E lub okazanie się prawem jazdy kat B, T, C+E lub B+E celem zwolnienia z obowiązku realizacji nauki jazdy pojazdem samochodowym i ciągnikiem rolniczym z przyczepą.

 

II. Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy 2017-18
 

 

Stopka