Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów od roku szkolnego 2004/2005 może otrzymać tylko jeden uczeń szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży (LO, Technikum) kończącej się maturą, który uzyskał na koniec roku szkolnego zachowanie przynajmniej bardzo dobre i średnią ocen co najmniej 4,75 i jest to najwyższa średnia ocen w szkole.

 

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW


Rok szkolny

Imię i nazwisko ucznia

Klasa - zawód

2018/19

Katarzyna Jur

IV Technik Żywienia i UG

2017/18

Katarzyna Jur

III Technik Żywienia i UG

2016/17

Katarzyna Jur

II Technik Żywienia i UG

2015/16

Mateusz Kotlarz

IV Technik Mechanizacji Rolnictwa

2014/15

Aleksandra Głowniak

IV Technik Żywienia i GD

2013/14

Adrianna Piekarska

IV Technik Żywienia i GD

2012/13

Aleksandra Głowniak

II Technik Żywienia i GD

2011/12

Adam Kucharczak

IV Technik Mechanizacji Rolnictwa

2010/11

Adam Kucharczak

III Technik Mechanizacji Rolnictwa

2009/10

Adam Kucharczak

II Technik Mechanizacji Rolnictwa

2008/09

Natalia Banaś

IV Technikum Żywienia i GD

2007/08

Magdalena Laska

IV Technikum Żywienia i GD

2006/07

Tomasz Bednarski

IV Technikum Żywienia i GD

2005/06

Magdalena Laska

II Technikum Żywienia i GD

2004/05

Tomasz Bednarski

II Technikum Żywienia i GD

2003/04

Marzena Jońca

V Technikum Żywienia i GD

2002/03

Marzena Jońca

Leszek Łata

IV Technikum Żywienia i GD

V Technikum Mechanizacji Rolnictwa

2001/02

Katarzyna Gawłowicz

Leszek Łata

V Technikum Żywienia i GD

IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa

2000/01

Krzysztof Pasternak

Beata Gil

Anna Gawłowicz

V Technikum Mechanizacji Rolnictwa

III Technikum Żywienia i GD

V Technikum Rolnicze

1999/00

Katarzyna Gawłowicz

Krzysztof Pasternak

III Technikum Żywienia i GD

IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa

1998/99

Krystyna Rogala

Krzysztof Pasternak

V Technikum Rolnicze

III Technikum Mechanizacji Rolnictwa

Stopka