Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


Rok szkolny 2016/2017 trwa od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r. i dzieli się na dwa półrocza:

I półrocze – od 1 września 2016r. do 13 stycznia 2017r.

II półrocze – od 16 stycznia 2017r. do 23 czerwca 2017r.

Obowiązują w nim następujące okresy zajęć dydaktyczno - wychowawczych, terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych:

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2016r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia - 31 grudnia 2016r.

Ferie zimowe

30 stycznia - 12 luty 2017r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 kwietnia - 18 kwietnia 2017r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

28 kwietnia 2017r.

Egzamin maturalny

- część ustna

- część pisemna


4 - 26 maja 2017r.

początek 4 maja 2017r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali świadectwo ukończenia w kwietniu.
Sesja letnia
- etap pisemny
- etap praktyczny
12 czerwca 2017r.
13 czerwca 2017r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie „nowy egzamin”
Sesja 1

Część pisemna:

Część praktyczna:

 

 

 

Sesja 2

Część pisemna:

Część praktyczna:


styczeńluty 2017r.

12 stycznia 2017r.

9 stycznia ( w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja)

Od 16 stycznia do 23 lutego (w pozostałych kwalifikacjach)

czerwiec – lipiec 2017r.

20 czerwca 2017r.

26 czerwca (w kwalifikacjach, wktórych jedynym rezultatem jest dokumentacja)

Od 16 czerwca do 8 lipca 2017r. (w pozostałych kwalifikacjach)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 ustalone przez Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym:

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 roku (Dz.U. z 2010r. Nr 186 poz. 1245), zmieniającego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku (Dz.U. z 2002r. Nr 46 poz.432 z późn. zm) w sprawie organizacji roku szkolnego

 

31 października 2016r.

12 stycznia 2017r.

2 maja 2017r.

4 maja 2017r.

5 maja 2017r.

16 czerwca 2017r.

20 czerwca 2017r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017r.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopka