Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


Rok szkolny 2018/2019 trwa od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2019r. i dzieli się na dwa półrocza:

I półrocze – od 1 września 2018r. do 13 stycznia 2019r.

II półrocze – od 14 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r.

Obowiązują w nim następujące okresy zajęć dydaktyczno - wychowawczych, terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych:

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

3 września 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia - 31 grudnia 2018r.

Ferie zimowe

14 - 27 stycznia 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

26 kwietnia 2019r.

Egzamin maturalny

- część ustna

- część pisemna

 


8 - 25 maja 2019r.

początek 6 maja 2018r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Sesja 1.

 

Część pisemna:

 

Część praktyczna:

 
Sesja 2.


Część pisemna:


Część praktyczna:Styczeń - luty 2019r.


10 stycznia


9 stycznia ( w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja)

Od 11 stycznia do 16 lutego (w pozostałych kwalifikacjach)

 

 

czerwiec – lipiec 2019r.

18 czerwca 2019r.


26 czerwca (w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja)

Od 22 czerwca do 4 lipca 2019r. (w pozostałych kwalifikacjach)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 ustalone przez Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym:

  

2 listopada 2018r.

21 grudnia 2018r.

29 kwietnia 2019r.

30 kwietnia 2019r.

2 maja 2019r.

6 maja 2019r.

18 czerwca 2019r.


 

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopka