Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018


Rok szkolny 2017/2018 trwa od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r. i dzieli się na dwa półrocza:

I półrocze – od 1 września 2017r. do 19 stycznia 2018r.

II półrocze – od 12 stycznia 2018r. do 22 czerwca 2018r.

Obowiązują w nim następujące okresy zajęć dydaktyczno - wychowawczych, terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych:

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

4 września 2017r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia - 31 grudnia 2017r.

Ferie zimowe

12 - 25 luty 2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

27 kwietnia 2018r.

Egzamin maturalny

- część ustna

- część pisemna

 


7 - 25 maja 2018r.

początek 4 maja 2018r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Sesja 1.

 

Część pisemna:

 

Część praktyczna:

 
Sesja 2.


Część pisemna:


Część praktyczna:Styczeń - luty 2018r.


10 stycznia


11 stycznia ( w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja)

Od 12 stycznia do 17 lutego (w pozostałych kwalifikacjach)

 

 

czerwiec – lipiec 2018r.

19 czerwca 2018r.


26 czerwca (w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja)

Od 22 czerwca do 4 lipca 2018r. (w pozostałych kwalifikacjach)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 ustalone przez Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym:

  

2 listopada 2017r.

3 listopada 2017r.

2 stycznia 2018r.

30 kwietnia 2018r.

2 maja 2018r.

1 czerwca 2018r.

19 czerwca 2018r.


 

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopka