Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020 trwa od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r. i dzieli się na dwa półrocza:

I – od 1 września 2019r. do 24 stycznia 2020r.

II – od 25 stycznia 2020r. do 26 czerwca 2020r.


Obowiązują w nim następujące okresy zajęć dydaktyczno - wychowawczych, terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych:

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2 września 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia - 31 grudnia 2019r.

Ferie zimowe

27 stycznia – 9 luty 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9– 14 kwietnia 2020r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

24 kwietnia 2020r.

Egzamin maturalny

- część ustna

- część pisemna

 

7 - 25 maja 2020r.

4 - 22 maja 2020r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Sesja 1.

 

Część pisemna:

 

Część praktyczna:

 

Sesja 2.


Część pisemna:


Część praktyczna:Styczeń  - luty 2020r.


10 stycznia


09 stycznia ( w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja)

Od 11 stycznia do 16 lutego (w pozostałych kwalifikacjach)


czerwiec – lipiec 2020r.

 

23 czerwca 2020r.

 

22 czerwca (w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja)

Od 24 czerwca do 9 lipca 2020r. (w pozostałych kwalifikacjach))

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 ustalone przez Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym:

  

31 października 2019

2, 3 stycznia 2020

4,5 maja 2020

12, 23 czerwca 2020

 

podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020r.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopka