Kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rok szkolny 2020/2021 trwa od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2021r. i dzieli się na dwa półrocza:

I – od 1 września 2020r. do 24 stycznia 2021r.

II – od 25 stycznia 2021r. do 25 czerwca 2021r.


Obowiązują w nim następujące okresy zajęć dydaktyczno - wychowawczych, terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych:

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2020r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia - 31 grudnia 2020r.

Ferie zimowe

15 – 28 lutego 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

30 kwietnia 2021r.

Egzamin maturalny

- część ustna

- część pisemna

 

7 - 20 maja 2021r.

4 - 20 maja 2021r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Sesja 1.

 
Część pisemna:

 

Część praktyczna:
Sesja 2.Część pisemna:


Część praktyczna:


 
Styczeń  - luty 2021r.12 stycznia


11 stycznia ( w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja)

Od 13 stycznia do 9 lutego (w pozostałych kwalifikacjach)


czerwiec – lipiec 2021r.

 
22 czerwca 2020r.

 

21 czerwca (w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja)

Od 23 czerwca do 8 lipca 2021r. (w pozostałych kwalifikacjach)

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 ustalone przez Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym:

  

2 listopada 2020

22 grudnia 2020

4, 5 stycznia 2021

4,5 maja 2021

4, 22 czerwca 2020

 

podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021r.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopka