Samorząd UczniowskiPrzewodnicząca – Magdalena Kowynia kl. IV TMR

Zastępca – Klaudia Lasak kl. III TŻiUG

Skarbnik – Daniel Nasieniak kl. IV TMR

 

Sekcja kulturalna:

Agnieszka Borycka - kl. IV TŻ

Robert Janik - kl. III TM

Katarzyna Jur - kl. IV TŻ


Poczet Sztandarowy Szkoły:

Arkadiusz Lenartowicz - kl. III TM

Michał Ścibisz - kl. III TM

Andrzej Ciężarkiewicz - kl. III TM

Katarzyna Moryto - kl. III TŻ

        Dominika Fąfara - kl. III TM

        Klaudia Lasak - kl. III TM

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Jolanta Godzwon

 

Stopka