Kadra


Bogusław Kowalcze

Kierownik Praktycznej

Nauki ZawoduPiotr Mazur

DYREKTORAndrzej Zapart

Kierownik Internatu

 

 

 

 

Teresa Adamczyk - nauczyciel biologii i chemii

Agnieszka Brudkiewicz - nauczyciel geografii, wychowania fizycznego, wychowawca internatu

Anna Durlej - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowawca internatu

Jarosław Gil - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Mateusz Bryk - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Jolanta Godzwon - pedagog, nauczyciel informatyki


Zofia Kania - nauczyciel wiedzy o kulturze, języka polskiego

Dorota Karaś - nauczyciel języka angielskiego


Michał Lalewicz - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca internatu

Maria Lipiec - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Anna Łabęcka - nauczyciel fizyki

Krzysztof Masternak - nauczyciel przedmiotów zawodowych


Marzena Mazur - nauczyciel matematyki


Mateusz Mazur - nauczyciel przedmiotów zawodowych


ks. Marek Olszewski - nauczyciel religii


Beata Sadowska - nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie


Jolanta Słota - nauczyciel języka francuskiego, bibliotekarz


Elżbieta Sztaba - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, wychowawca internatu


Sławomir Sztaba - nauczyciel przedmiotów zawodowych


Ewa Wołowiec - bibliotekarz


Barbara Zdrojkowska - wychowawca internatu


Dorota Zybała - wychowawca internatu


Tadeusz Żmudziński - nauczyciel przedmiotów zawodowych

 

                                        

 

 

Stopka