Kadra


Bogusław Kowalcze

Kierownik Praktycznej

Nauki ZawoduPiotr Mazur

DYREKTORAndrzej Zapart

Kierownik Internatu

 

 

 

 

Teresa Adamczyk

Agnieszka Brudkiewicz

Anna Durlej

Jarosław Gil

Mateusz Bryk

Jolanta Godzwon


Zofia Kania

Dorota Karaś


Michał Lalewicz

Maria Lipiec

Anna Łabęcka

Krzysztof Masternak


Marzena Mazur


Mateusz Mazur


ks. Marek Olszewski


Beata Sadowska


Jolanta Słota


Elżbieta Sztaba


Sławomir Sztaba


Ewa Wołowiec


Barbara Zdrojkowska


Dorota Zybała


Tadeusz Żmudziński

 

                                        

 

 

Stopka