2000-2010

OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010


Osiągnięcia dydaktyczne
- XXXIV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – V miejsce w eliminacjach okręgowych w bloku tematycznym: „mechanizacja rolnictwa” (Mateusz Kępiński kl. IV TMR);
- Olimpiada Młodych Producentów Rolnych - udział w finale krajowym (Mateusz Kępiński kl. III TMR, Mirosław Jaros kl. IV TMR);
- X Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości – udział w eliminacjach okręgowych (Marcin Karaś, Piotr Reczko kl. IV TŻ, Krzysztof Nowak kl. IV TMR);
- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności - udział w eliminacjach okręgowych (Sylwia Kowalik kl. IV TŻ i Marcin Karaś kl. IV TŻ);
- II Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie" - udział w etapie centralnym (Mateusz Kępiński kl. IV TMR);
- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej – IX miejsce w finale wojewódzkim (Dariusz Palmąka kl. II TMR);
- XIV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny – udział w finale wojewódzkim (Mariusz Kazimierski, Mariusz Makuchowski, Jan Seremak kl. III TMR);
- Ogólnopolski Konkurs „Usuwamy azbest!” - I miejsce w województwie świętokrzyskim w kategorii szkół ponadgimnazjalnych;
- Turniej "Jazda sprawnościowa i obsługa ciągnika" - III miejsce (Mateusz Kępiński, Tomasz Zając kl. IV TMR);
-Zawody sportowo – obronne „Sprawni jak żołnierze” – udział w eliminacjach rejonowych (Damian Karwata, Adam Kucharczak, Dariusz Palmąka kl. II TMR);

Osiągnięcia sportowe
- Wojewódzkie Letnie Igrzyska Zrzeszenia LZS w Łopusznie: I miejsce w podnoszeniu odważnika, waga do 75kg i powyżej 75kg, I miejsce w pchnięciu kulą, I miejsce skok w dal, I miejsce pchnięcie kulą, II miejsce - piłka ręczna kobiet, III miejsce koszykówka kobiet, I miejsce przeciąganie liny mężczyzn, I miejsce podnoszenie odważnika, I miejsce ULKS "Atest" Sichów punktacji łącznej klubów;
- Wojewódzkie Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS o Memoriał Zdzisława Stawiarza w Końskich: I miejsce w punktacji łącznej szkół ponadgimnazjalnych, I miejsce na dystansie 2000m, III na dystansie 3000m;
- Wojewódzkie Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej chłopców: IV miejsce drużyny chłopców;
- VI Wojewódzki Turniej Małej Ligi Piłki Ręcznej: IV miejsce drużyny chłopców w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, indywidualnie najlepszy strzelec Turnieju;
- V Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego: I miejsce indywidualnie w kat. szkoły ponadgimnazjalne;


OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

Osiągnięcia dydaktyczne
- XXXIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - eliminacje centralne - jedna finalistka w bloku tematycznym: „żywienie i gospodarstwo domowe” (Weronika Kumańska kl. IV TŻ);
- IX Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości – udział w finale centralnym (Krystian Gawin kl. III TA);
- II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Gospodarce i Turystyce – udział w finale głównym (Marcin Karaś kl. III TŻ i Adrian Sucharski kl. IV TA);
- Olimpiada Młodych Producentów Rolnych - udział w finale krajowym (Mariusz Malanowicz kl. IV TMR);
- Konkurs "Wiedzy o ergonomii i bhp w rolnictwie" - udział w finale ogólnopolskim (Mariusz Malanowicz kl. IV TMR);
- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu - udział w eliminacjach okręgowych (Angelika Sosnowska kl. IV TŻ i Marcin Karaś kl. III TŻ);
- Wojewódzki Konkurs Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności – udział w finale wojewódzkim (Mariusz Kazimierski kl. II TMR);
- Międzyszkolny Konkurs "Jazda sprawnościowa i obsługa ciągnika" - II miejsce (Mariusz Malanowicz kl. IV TMR, Mateusz Kępiński kl. III TMR );

Realizacja projektów edukacyjnych
Projekt "Tydzień gastronomiczny" - realizacja projektu wspólnie z 9-osobową grupą z Francji przebywającą w Sichowie od 1 do 6 grudnia 2008r.;
Program „Leonardo da Vinci” realizacja projektu "Wymiana doświadczeń - wyjazd do Francji 15 nauczycieli od 18 lutego do 1 marca 2009r.

Osiągnięcia sportowe
- Wojewódzkie Mistrzostwa LZS: II miejsce w piłce ręcznej chłopców.
- Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS: I miejsce w pchnięciu kulą, I miejsce w podnoszeniu odważnika w kat. wagowej do 75kg, I miejsce w podnoszeniu odważnika w kat. wagowej powyżej 75kg, I miejsce w przeciąganiu liny mężczyzn, III miejsce w biegu na dystansie 100 m, I miejsce w łącznej punktacji LZS/LKS.
- XI Wojewódzkie Masowe Biegi Przełajowe LZS o memoriał Z. Stawiarza: III miejsce na dystansie 300m, I miejsce w punktacji łącznej szkół ponadgimnazjalnych.


OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2007/2008

Osiągnięcia dydaktyczne
- XXXII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - eliminacje centralne - jeden laureat w bloku tematycznym: „żywienie i gospodarstwo domowe” (Natalia Banaś kl. III TŻ);
- XXXII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – eliminacje okręgowe: III miejsce w bloku tematycznym: „żywienie i gospodarstwo domowe”(Natalia Banaś kl. III TŻ), zakwalifikowała się do eliminacji centralnych; V miejsce w bloku: „mechanizacja rolnictwa” (Krzysztof Chojna kl. IV TMR);
- VIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości – wyróżnienie w finale głównym (Andrzej Karaś kl. IV TA);
- I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Gospodarce i Turystyce – udział w finale głównym (Andrzej Karaś kl. IV TA i Krzysztof Wojtaś kl. IV TMR);
- V Wojewódzki Konkurs Polonistyczny „Polska to jest Wielka Rzecz…” z okazji „Roku Stanisława Wyspiańskiego” – wyróżnienie (Angelika Sosnowska kl. III TŻ);
- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność”- udział uczniów;

Realizacja unijnych projektów edukacyjnych
Program „Leonardo da Vinci” kontynuacja realizacji projektu „Wymiany i staże” – praktyka zawodowa 10 uczniów we Francji od 14 kwietnia do 9 maja 2008r.
Festiwal LLP Programu „Uczenie się przez całe życie” w Kielcach - przygotowanie stoiska wystawowego i prezentacja dorobku szkoły w zakresie realizacji europejskich projektów edukacyjnych w listopadzie 2007r. Nauczyciel języka francuskiego Pani Jolanta Słota otrzymuje tytuł „Ambasador Comeniusa”

Osiągnięcia sportowe
- Wojewódzkie Letnie Igrzyska LZS: I i II miejsce indywidualnie i drużynowo w podnoszeniu odważnika, I miejsce indywidualnie w pchnięciu kulą, II miejsce drużynowo w piłce ręcznej mężczyzn, I miejsce drużynowo w punktacji LZS/LKS.


OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

Osiągnięcia dydaktyczne
- XXXI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - eliminacje centralne: jeden laureat w bloku tematycznym: „żywienie i gospodarstwo domowe” (Justyna Mierzyńska kl. II TŻ);
- Wojewódzki Konkurs Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności – udział w finale wojewódzkim (Arendarski Grzegorz kl. II TMR);
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - II miejsce na etapie powiatowym (Maj Tomasz, kl. I TA);
- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu – udział uczniów w eliminacjach okręgowych; - Wojewódzki Konkurs Polonistyczny z okazji „Rocznic Sienkiewiczowskich” – udział uczniów;
- V Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność”- udział uczniów;
- Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – udział uczniów w etapie powiatowym;
- Zawody sportowo-obronne „Sprawni jak żołnierze” - udział uczniów.

Realizacja unijnych projektów edukacyjnych
Program „Leonardo da Vinci” pierwszy rok realizacji trzeciego projektu „Wymiany i staże” – praktyka zawodowa 10 uczniów we Francji od 4 do 29 czerwca 2007r.

Osiągnięcia sportowe
- I Walentynkowy Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Mężczyzn – I miejsce drużynowo;
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców – II miejsce drużynowo;
- Wojewódzkie Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Młodzieży szkolnej - III miejsce drużynowo w piłce ręcznej chłopców;
- Wojewódzkie Letnie Igrzyska LZS – I miejsce indywidualnie w pchnięciu kulą;
- IV wojewódzki Turniej Mała Liga Piłki Ręcznej – udział drużyny.


OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2005/2006

Osiągnięcia dydaktyczne
- XXX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - eliminacje centralne: jeden laureat w bloku tematycznym: „żywienie i gospodarstwo domowe”(Tomasz Bednarski kl. III TŻ); jeden finalista w bloku: „agrobiznes” (Piotr Sojda kl. IV TA);
- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu - eliminacje okręgowe: 10 miejsce (Monika Kostera kl. IV TŻ);
- Powiatowy Konkurs Wiedzy „Arystoteles”: I miejsce w kategorii tematycznej „Wiedza o Unii Europejskiej” (Tomasz Bednarski kl. III TŻ);
- Zawody „Sprawni jak żołnierze” – eliminacje rejonowe: III miejsce drużynowo;
- Konkurs „Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności” - eliminacje rejonowe: II miejsce;
XVII edycja Olimpiady Ochrony Środowiska -udział uczniów w finale wojewódzkim; - Wojewódzki Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność”- udział uczniów;
- Konkursy pod patronatem Narodowego Banku Polskiego „Złoty dla zuchwałych, czyli Polacy i Pieniądze 2006r.” oraz „ Jak skutecznie przeciwdziałać bezrobociu?” – podziękowanie dla szkoły za udział uczniów;
- Konkurs Szkolny „Wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie”- udział uczniów;
- Aktywny udział uczniów - prezentacja programów artystycznych na XII Festiwalu Kultury Szkół w Staszowie i na Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej w Racławicach.

Realizacja unijnych projektów edukacyjnych
Program Socrates - Językowy Projekt Comeniusa
-W dniach 30.01.-13.02.2006r. we Francji przebywało 26 uczniów i 4 nauczycieli naszej szkoły. W czasie 2- tygodniowego pobytu grupa uczestniczyła w zajęciach językowych, wizytach zawodowych oraz poznawała kulturę regionu. W ramach rewizyty gościliśmy w dniach 30.03. – 12.04.06r. 14 uczniów wraz z 3 opiekunami ze szkoły francuskiej.
Program Leonardo da Vinci” Projekt „Wymiany i staże”
-Praktyka zawodowa 18 uczniów we Francji od 19 kwietnia - 21 maja 2006r. -Opracowanie i zatwierdzenie do realizacji przez Krajową Agencję Programu „LdV” kolejnego projektu "Doskonalenie kwalifikacji zawodowych na stażach we Francji". Z realizacji projektu skorzysta 20 uczniów w latach 2007 - 08.
-III Wojewódzkie Targi Socratesa w Kielcach - przygotowanie stoiska wystawowego i prezentacja dorobku szkoły w zakresie realizacji europejskich projektów edukacyjnych w listopadzie 2005r.
-Udział w Konkursie „My nie jednoczymy państw, my jednoczymy ludzi” w projekcie „Moja szkoła w Unii Europejskiej”.
-Uczniowie klas III-ich uczestniczyli w spotkaniu „Młodzież. Edukacja. Unia Europejska”. Spotkanie odbyło się w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Krakowie.
-Uczniowie wzięli udział w debacie „Założenia europejskiej debaty publicznej” oraz w międzynarodowej konferencji „Edukacja zawodowa, a uwarunkowania lokalne w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych”.

Osiągnięcia sportowe uczniów
-Wojewódzka Spartakiada LZS: I miejsce indywidualnie w pchnięciu kulą i podnoszeniu odważnika, II miejsce w piłce ręcznej drużynowo.
-Wojewódzkie Letnie Igrzyska Rekreacyjno – Sportowe: 6-krotnie II miejsce indywidualnie lub drużynowo.
-Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej „NOWINY CUP 2006”: IV miejsce w piłce ręcznej. -Powiatowa Liga w Piłce Ręcznej mężczyzn: II miejsce w piłce ręcznej.
-Powiatowe zawodach szkół średnich: I miejsce indywidualnie w pchnięciu kulą, II miejsce w piłce nożnej.
-Międzynarodowe Mistrzostwa Powiatu Staszowskiego w biegach przełajowych: III miejsce indywidualnie.
-I miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych powiatu staszowskiego.


OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2004/2005

Zewnętrzne uznanie jakości pracy szkoły
· 12 października 2004r. delegacja szkoły z rąk Prezydenta RP otrzymała Certyfikat „Szkoła z klasą”,
· 17 czerwca 2005r. Świętokrzyski Kurator Oświaty wręczył szkole Certyfikat „Europejska Szkoła”.

Osiągnięcia dydaktyczne
-II i IV miejsce indywidualnie i II miejsce drużynowo w finale Wojewódzkiego Konkursu „Wiedzy o bhp w rolnictwie”,
-III miejsce ucznia w Powiatowym Konkursie „Arystoteles” w kategorii „Wiedza o UE”, -Udział uczniów w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, w Wojewódzkim Konkursie Polonistycznym z okazji „Roku S. Żeromskiego”,
-IV miejsce indywidualnie w rejonowych zawodach „Sprawni jak żołnierze”, -Aktywny udział uczniów, prezentacja programów artystycznych na XI Festiwalu Kultury Szkół w Staszowie i na Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej w Racławicach.

Osiągnięcia w zakresie edukacji europejskiej
-Realizacja drugiego projektu „Wymiany i staże” z Programu „Leonardo da Vinci” (praktyki zawodowe),
opracowanie Językowego Projektu Comeniusa – Program Socrates, projekt został zatwierdzony do realizacji na rok szk. 2005/06,
-Przygotowanie stoiska wystawowego przez uczniów na II Targach Comeniusa w Kielcach i prezentacja dorobku szkoły w zakresie realizacji europejskich projektów edukacyjnych,
-Uczniowie i dwóch nauczycieli przygotowali prezentację multimedialną na „Konferencję Regionalną Akcji e – Twinning”, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim Kielcach,
-Utworzenie i praca zespołów samokształceniowych uczniów na temat „Młodzież promotorem i doradcą. Jak korzystać z możliwości jakie daje Unia Europejska”, -Rozpoczęto procedurę uzyskiwania przez chętnych uczniów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.


OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2003/2004

-VII miejsce uczennicy kl. V TŻ Anety Noga w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym: „żywienie człowieka i gospodarstwo domowe” (IV 2004 r.).
-Jedyna Szkoła i jedna z dwóch instytucji w województwie świętokrzyskim uczestnicząca w realizacji projektów w latach 2002 – 4 w unijnym Programie „Leonardo da Vinci”. Zatwierdzenie przez Krajową Agencję Programu kolejnego projektu do realizacji w latach 2004-06.
-Wyróżnienie na I Wojewódzkich Targach Comeniusa za prezentację dorobku szkoły w edukacyjnych programach europejskich (28 listopada 2003r.).
-Dyplom Kuratora Oświaty w Kielcach i ŚCDN za aktywny udział Szkoły w Europejskim Programie Edukacyjnym „Socrates – Comenius” i promowanie w nim regionu świętokrzyskiego wręczony na Festiwalu Szkół „Socratesa” 7.06.2004r.;


OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2002/2003

Osiągnięcia dydaktyczne
-Udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
-Udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.
-Udział w finale regionalnym Olimpiady Ochrony Środowiska.
-III miejsce w Olimpiadzie Wojewódzkiej „Wiedza o BHP w Rolnictwie”.
-II miejsce i wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Trzeźwy zawsze wygrywa”.
-Wyróżnienie od Prezesa GUS za całokształt pracy uczniów na rzecz statystyki rolniczej.
-Powiatowy Konkurs Wiedzy „Arystoteles”:
-I miejsce w kategorii tematycznej „ochrona środowiska”.

Osiągnięcia sportowe
-II miejsce w piłce ręcznej mężczyzn w Wojewódzkich Letnich Igrzyskach Sportowe LZS.
-III miejsce w piłce ręcznej chłopców w Wojewódzkich Mistrzostwach Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS.
-II miejsce w Wojewódzkich Biegi Przełajowych.

Realizacja unijnych projektów edukacyjnych
Program Socrates - Comenius
-Szkolny Projekt Comeniusa drugi rok realizacji ze szkołami z Francji i Bułgarii. -Językowy Projekt Comeniusa - wyjazd w lutym 2003r. 20 uczniów z Sichowa na 2- tygodniowe szkolenie językowo-zawodowe do Portugalii. 20- osobowa grupa uczniów z Portugalii przebywała w naszym kraju w dniach 26.05-08.06. 2003r. ZSR w Sichowie był jedyną szkołą w województwie świętokrzyskim realizującą ten projekt.
Program Leonardo da Vinci - Projekt „Wymiany i staże”
-Wyjazd 20 uczniów w czerwcu i lipcu 2003r. na 4-tygodniową praktykę zawodową do Francji. ZSR w Sichowie był jedyną szkołą w województwie świętokrzyskim realizującą ten projekt.


OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2001/2002

Osiągnięcia dydaktyczne
-Laureatka XXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym: „żywienie człowieka i gospodarstwo domowe”– Kinga Kremkowska kl. IV Technikum Żywienia.
-Udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.
-VI miejsce w Olimpiadzie Wojewódzkiej „Wiedzy o BHP w Rolnictwie”.
-I i II miejsce w finale wojewódzkim Olimpiada Wiedzy o Uzależnieniach.
Powiatowy Konkurs Wiedzy „Arystoteles”:
- I i II miejsce kategorii tematycznej „ochrona środowiska”,
- I miejsce kategorii tematycznej „dziedzictwo kulturowe”,
- II miejsce kategorii tematycznej „podstawy prawne”.

Osiągnięcia sportowe
-Wojewódzka Liga Piłki Siatkowej Mężczyzn – II miejsce
-Wojewódzka Liga Piłki Siatkowej Kobiet – III miejsce

Realizacja unijnych projektów edukacyjnych
Program Socrates - Comenius
Polsko - francuska sesja tematyczna pt. „Wizja przyszłości rolnictwa w powiecie staszowskim” z udziałem attaché językowego Ambasady Francji w Polsce i gości z partnerskiej szkoły w Masseube w dniu 26 kwietnia 2002r.


OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2000/2001

-VI miejsce w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego.
-Wyróżnienie w eliminacjach wojewódzkich Olimpiady Wiedzy o Uzależnieniach.
-Udział w eliminacjach wojewódzkich Olimpiady Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym i Ochronie Środowiska.
-Udział w eliminacjach wojewódzkich Olimpiady Wiedzy o BHP w Rolnictwie”.
-Udział w eliminacjach wojewódzkich Konkurs „Europa bez ograniczeń”.

Stopka