Rok szkolny 2011/12

OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2011/2012


Osiągnięcia dydaktyczne

- W eliminacjach centralnych XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych brali udział z naszej szkoły uczniowie ostatnich klas – Adam Kucharczak kl. IV w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i Paweł Staszczak kl. IV technik żywienia i gospodarstwa domowego. Adam Kucharczak uzyskał tytuł laureata i za wyróżniające wyniki (IV miejsce w najliczniej obsadzonym bloku tematycznym: mechanizacja rolnictwa) otrzymał roczne stypendium ufundowane przez Fundację Banku BGŻ, a Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych przyznała stypendium naukowe na okres 5 miesięcy. Natomiast Paweł Staszczak uzyskał tytuł finalisty w bloku tematycznym: żywienie człowieka i gospodarstwo domowe;

-Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej uczeń Mateusz Masternak kl. II TMR zajął VII miejsce w finale wojewódzkim;

- XVI edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, w eliminacjach okręgowych szkołę reprezentowały Katarzyna Kwiatkowska kl. III i Amanda Procyk kl. IV uczennice Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego;

-Krajowy Finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych - województwo świętokrzyskie reprezentowało pięć osób wyłonionych w finale wojewódzkim, w tym trzech uczniów z naszej szkoły, kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa: Krzysztof Anioł kl. IV, Paweł Boś kl. IV, Mateusz Masternak kl. II;

- XX Rejonowe Mistrzostwa Drużyn Ratowniczych PCK – udział drużyny szkolnej;

- IV edycja  Konkursu Wiedzy o Ergonomii i BHP w Rolnictwie, szkołę reprezentował Mateusz Masternak uczeń klasy II technikum, kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Uczeń sklasyfikowany został na 41 miejscu wśród 140 uczestników i utrzymał pierwsze miejsce wśród szkół rolniczych z województwa świętokrzyskiego;

- w ramach Targów ECO-FAMILII w Kielcach, Agencja Rynku Rolnego zorganizowała konkurs kulinarny o tytuł Młodzieżowego Mistrza EKO-Gotowania. Do udziału w konkursie została zakwalifikowana drużyna z naszej szkoły po przesłaniu przepisów wraz z opisem wykonania i zdjęciami gotowych potraw. Zespół w składzie Adrianna Piekarska i Marek Jur klasy II TŻ zajął II miejsce w konkursie;

- Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - udział 3 uczniów w etapie wojewódzkim.

Udział w szkoleniach, konferencjach, projektach

- Uczestnictwo 20 uczniów klas II-ich w projekcie „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN”. W ramach działań zrealizowano -wyjazd edukacyjny do Parku Etnograficznego Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, wyjazd edukacyjny do Zamku w Łańcucie, dwa tematyczne spotkania z ekspertami, tygodniową praktykę zawodową 4 uczniów we współpracy z LGD w Nałęczowie;

- szkolenie uczniów z klas III i IV technik mechanizacji rolnictwa w Instytucie Technologiczno –Przyrodniczym Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku;

- szkolenie uczniów z klas II i III technik żywienia w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi;

- grupa uczniów z klasy III i IV technik mechanizacji rolnictwa pod opieką pani Elżbiety Sztaby, nauczycielki ekonomiki, uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym pt. „Wdrażanie działań PROW 2007-2013”. Szkolenie odbyło się w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

- uczniowie z klas IV-ych Technikum uczestniczyli w szkoleniu nt. „Jak założyć własną firmę”. Organizatorem szkolenia było Stowarzyszenie „LGR Świętokrzyski Karp”, a prowadził je trener z Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu;

- uczniowie z klasy II i III technik mechanizacji rolnictwa uczestniczyli w dwudniowych zawodowych szkoleniach organizowanych w siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego;

- uczniowie klasy II technik mechanizacji rolnictwa uczestniczyli w szkoleniu na temat: „Uprawa roślin alternatywnych na gruntach marginalnych. Technologia uprawy zbóż”. Szkolenie prowadzili pracownik naukowy Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie oraz przedstawiciel Powiatowego Zespołu Doradczego w Staszowie;

- pokazy i warsztaty kulinarne dla uczniów z klas II i III Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego zorganizowane przez Agencję Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach, w ramach prowadzonej kampanii informacyjnej pod hasłem: „Wiemy, co jemy i zdrowo żyjemy”. W zajęciach uczestniczyło 11 uczniów pod kierunkiem kucharzy z Restauracji Monte-Carlo w Kielcach;

- W okresie od 1 października do 22 grudnia 2011 roku 15 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w projekcie pt. „Szkolne Przedsiębiorstwa Społeczne ambasadorem rozwoju ekonomii społecznej na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich”. Warsztaty szkoleniowe odbywały się w formie czterech 3-dniowych zjazdów w Zakopanem, dwóch konferencji lokalnych i końcowej konferencji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie;

- szkolenie uczniów klas technik mechanizacji rolnictwa z przedstawicielką Kalo Organic Agricultural College – szkoły rolniczej, która oferuje dla absolwentów zagranicznych szkół możliwość nauki rolnictwa w Danii;

- seminarium nt. "Systemy żywności wysokiej jakości w świetle Europejskiej Polityki Rolnej na przestrzeni 50 lat" prowadzone przez pracowników Agencji Rynku Rolnego OT w Kielcach. Słuchaczami byli uczniowie klas II i III Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia;

- Świętokrzyski Sejmik Młodzieży - reprezentantami naszej szkoły na obradach Sejmiku byli uczniowie klasy II technik żywienia i gospodarstwa domowego: Adrianna Piekarska,  Paulina Szydłowska, Marek Jur;

-w ramach lokalnego konkursu grantowego „Mania Działania – edycja 2012” uczniowie klasy I i II technik żywienia - Aleksandra Głowniak, Klaudia Karwata, Paulina Szydłowska, Marek Jur uzyskali środki finansowane na zorganizowanie warsztatów kulinarnych o tematyce „Wiemy co jemy, więc długo żyjemy‘’. Projektem zostały objęci uczniowie klas III – V miejscowej szkoły podstawowej w trakcie dwudniowych warsztatów realizowanych w dniach 31 maja - 1 czerwca 2012r;

- wyjazd edukacyjny do Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, uczennice uczestniczyły w zajęciach nt. „Promocja zdrowia”, adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Osiągnięcia sportowe

- XIV Wojewódzkie Masowe Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS o Memoriał Zdzisława Stawiarza, reprezentacja szkoły zajęła V miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych;

- Wojewódzkich  Mistrzostwach Zrzeszenia LZS Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej chłopców;

- Wojewódzkie Letnie Igrzyska LZS w obiektach sportowych w Łopusznie. Na starcie stanęło około 500 sportowców, reprezentujących Zrzeszenie LZS ze wszystkich gmin województwa świętokrzyskiego, w tym 30-osobowa reprezentacja naszej szkoły, zajmując III miejsce w łącznej punktacji;

- Powiatowe Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie odnieśli sukcesy, uzyskując pierwsze miejsce w kategorii kobiet i drugie w kategorii mężczyzn w pchnięciu kulą.

Stopka