Rok szkolny 2012/13

OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013


Osiągnięcia dydaktyczne

-eliminacje centralne XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Michał Mikus uzyskał tytuł finalisty w bloku tematycznym – mechanizacja rolnictwa. Opiekunem merytorycznym ucznia był Pan Krzysztof Masternak;

- krajowy finał Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii naszą szkołę i województwo reprezentowała grupa uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa w klasie I i II: Marcin Kotlarz, Mateusz Kotlarz, Maciej Patrzałek. Nauczycielem prowadzącym był Jarosław Gil;

- finał krajowy Ogólnopolskiego Konkursu o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie szkołę reprezentował uczeń klasy III TMR Mateusz Masternak, który w rezultacie dwóch testów osiągnął 34 punkty, co dało 7 wynik w finale. Opiekunem merytorycznym ucznia był Pan Krzysztof Masternak;

- etap wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, uczeń klasy III TMR Mateusz Masternak zajął I miejsce, natomiast Mateusz Miśkiewicz z kl. II TMR miejsce V. Do ścisłego Finału XXXI Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zakwalifikował się Mateusz Masternak, który był jedynym uczniem - finalistą Olimpiady wśród rolników i studentów uczelni rolniczych z całego kraju;

- II Świętokrzyski Matematyczny Maraton Maturalny uczestniczyła Aleksandra Głowniak z kl. II TŻ, zdobywając tytuł finalisty. Nauczycielem prowadzącym uczniów była pani Marzena Mazur;

- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013, który zorganizowany został przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Mateusz Masternak, który zajął I miejsce, natomiast Kamil Ciosek uplasował się na V pozycji. Opiekunem uczniów była pani Elżbieta Sztaba;

 

- Wojewódzki Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej uczennica Aleksandra Głowniak zajęła III miejsce. Nauczycielem prowadzącym był pan Bogusław Kowalcze;

 

- XVII edycja Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – eliminacje okręgowe szkołę reprezentowały Aleksandra Głowniak kl. II TŻ i Adrianna Piekarska  kl. III TŻ, pod opieką merytoryczną Pana Sławomira Sztaby;

- rejonowy etap XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK udział wzięły Aleksandra Głowniak – kl. II TŻ i Adrianna Piekarska – kl. III TŻ. Opiekunem uczennic była pani Joanna Łabuszewska – Motyka;

 

- finał wojewódzki Konkursu zorganizowanego z okazji Dnia Statystyki Polskiej, uczestniczyli uczniowie Aleksandra Głowniak z kl. II TŻ, Mariusz Zaleśny i Dawid Zawada z klasy I TMR. Opiekunem merytorycznym uczniów była Pani Elżbieta Sztaba;

- finał wojewódzki XI edycji Konkursu Wiedzy o NSZZ ,,Solidarność” udział wzięli Marcin Kotlarz uczeń klasy I TMR i Aleksandra Głowniak uczennica klasy II TŻ. Opiekunem uczniów był pan Krzysztof Masternak;

- etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, w których uczestniczył Mateusz Korus z klasy I TŻ, który zajął III miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalne. Opiekunem merytorycznym ucznia był Pan Piotr Mazur;

- etap powiatowy Konkursu Plastycznego „Zielona Energia”, Mariusz Zaleśny uczeń  klas I TMR zajął III miejsce w kategorii wiekowej od 16 do 18 lat. Opiekunem prowadzącym ucznia była Pani Agnieszka Brudkiewicz;

- wojewódzki finał Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego uczestniczyło 3 uczniów z klasy III TMR, pod kierunkiem pana Piotra Mazura;

-Konkurs na wykonanie makiety pt: „Wspomnienie z regionu – wizualizacja w oparciu o działanie PROW 2007-2013”. Organizatorem Konkursu był Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkołę reprezentowali Gabriela Sobiegraj kl. I TIŚ, Hubert Krokosz kl. II TIŚ. Opiekunem merytorycznym pracy była Pani Ewa Wołowiec.

Udział w projektach, szkoleniach, konferencjach

- realizacja projektu z unijnego Programu Comenius pt. „Nic się nie gubi, wszystko przetwarza…Do recyklingu obywatelu!” z z partnerskimi szkołami z Belgii, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Gwadelupy – zamorskiego departamentu Francji. 25 lutego – 1 marca 2013r. międzynarodowe spotkanie w szkole w  Hiszpanii, 15 – 19 kwietnia 2013r. – wizyta z partnerskich zagranicznych szkół w ZSCKR w Sichowie;

 

- Uczestnictwo 20 uczniów klas III-ich w projekcie „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN”. Szkolnym koordynatorem projektu jest pani Elżbieta Sztaba. W ramach działań w bieżącym roku zrealizowano wyjazdy edukacyjne do Baranowa Sandomierskiego i Sandomierza, dwa tematyczne spotkania z ekspertami, tygodniową praktykę zawodową w Domu Pszczelarza w Kamiannej;

- szkolenia w Mazowieckim Ośrodku Badawczym w Kłudzienku dla uczniów klas III i IV TMR nt. „Uprawy pożniwnej”, nt. „Zbiór i wstępna obróbka ziemniaków”, „Zbiór zielonek”. Opiekunami uczniów byli pan Jarosław Gil, pan Krzysztof Masternak, pan Piotr Mazur;

- szkolenie w Instytucie BPR-S Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi dla uczniów z klasy I TŻiUG Opiekunami uczniów byli pani Maria Lipiec,  pan Sławomir Sztaba, pan Tadeusz Żmudziński;

- Udział w konferencji podsumowującej efekty wdrażania PROW w latach 2007-2013 grupy uczniów kl. II i III TMR pod opieką Pani Elżbiety Sztaby;

- szkolenie nt. „Rekultywacja biologiczna terenów zdegradowanych” dla uczniów klasy II TMR. Szkolenie prowadzili pracownik naukowy Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie k/Warszawy i doradca Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego;

- szkolenie nt „Możliwości produkcji biopaliw” dla uczniów klas poprowadził pracownik naukowy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie;

- Udział uczniów klas II-ich w konferencji „Europa dla młodzieży”, która odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Opiekunami były pani Katarzyna Połetek, pani Ewa Wołowiec, pani Donata Wtorek;

- warsztaty kulinarne zorganizowane przez Agencję Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach, w ramach prowadzonej kampanii informacyjnej pod hasłem: „Wiemy, co jemy i zdrowo żyjemy” dla uczniów z klasy I TŻ;

- Szkolenie dla uczniów klas IV-tych w ramach Dnia Doradztwa Zawodowego i BHP nt. „Wybrane elementy bezpieczeństwa i ochrony pracy” prowadzone przez przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach;

- W ramach lokalnego konkursu grantowego „Mania Działania” – edycja 2013 uczniowie klasy III i II TŻ – Paulina Szydłowska, Olga Szydłowska, Adrianna Piekarska, Maciej Jabłoński i Mariusz Oleszek czyli Grupa „Eko-Kuchcik” pozyskała środki finansowe na organizację warsztatów kulinarnych o tematyce „Smacznie, zdrowo, kolorowo”. W warsztatach uczestniczyli wychowankowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Łoniowie i uczniowie miejscowego gimnazjum.

Osiągnięcia sportowe

- Ogólnopolskie Igrzyska LZS w Opolu – IV miejsce w przeciąganiu liny mężczyzn oraz V miejsce w podnoszeniu odważnika 17,5 kg;

- XV Wojewódzkie Masowe Biegi Przełajowe o Memoriał Zbigniewa Stawiarza, reprezentacja szkoły zajęła V miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, ucz. klasy I TŻ Adrianna Majka miejsce VI na dystansie 2000 m;

- Powiatowe Mistrzostwa w piłce ręcznej chłopców szkół ponadgimnazjalnych uczniowie  zdobyli  III  miejsce;

- IX Turniej Małej Ligii Piłki Ręcznej – III miejsce;

- Wojewódzkie Letnie Igrzyska Rekreacyjno – Sportowe Zrzeszenia LZS       w Łopusznie. Naszą szkołę reprezentowała tyko 9-osobowa grupa uczniów zajmując II miejsce w piłce ręcznej mężczyzn i w przeciąganiu liny mężczyzn, III miejsce w piłce ręcznej kobiet, IV miejsce w przeciąganiu liny kobiet, VI miejsce w punktacji gmin zdobyliśmy.

Stopka