Rok szkolny 2013/14

OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014


Osiągnięcia dydaktyczne

- eliminacje centralne XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Mateusz Masternak uzyskał tytuł laureata w bloku tematycznym: „mechanizacja rolnictwa”, natomiast Adrianna Piekarska tytuł finalisty w bloku; „żywienie człowieka i gospodarstwo domowe”. Opiekunami merytorycznym uczniów byli pan Krzysztof Masternak i pan Sławomir Sztaba;

- Krajowy finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych uczestniczył Dominik Kogut uczeń klasy IV. Opiekunem merytorycznym był pan Krzysztof Masternak;

- finał krajowy Ogólnopolskiego Konkursu o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie szkołę reprezentował uczeń klasy IV TMR Mateusz Masternak. Opiekunem merytorycznym ucznia był pan Krzysztof Masternak;

- XVIII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności naszą szkołę reprezentowały Aleksandra Głowniak kl. III TŻ i Adrianna Piekarska  kl. IV TŻ, pod opieką merytoryczną Pana Sławomira Sztaby;

- rejonowy etap XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK udział uczennice klasy III technik żywienia: Aleksandra Głowniak i Aneta Wróbel. Aleksandra Głowniak zajęła II miejsce, opiekę merytoryczną nad uczennicami sprawowała Pani Joanna Łabuszewska-Motyka, pedagog szkolny;

- etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy pn. „Poznaj swoje prawa w pracy” zorganizowanego przez  Państwową  Inspekcję Pracy Naszą szkołę reprezentowali uczniowie Marcin Kotlarz – kl. II TMR i Mateusz Miśkiewicz – kl. III TMR. Opiekunem uczniów był pan Bogusław Kowalcze;

- etap powiatowy Konkursu „Moja wiedza o AIDS/HIV” uczestniczyły Aleksandra Głowniak i Aneta Wróbel z kl. III TŻ oraz Patrycja Bryk z kl. III TIŚ która uzyskała wyróżnienie, pod opieką pani Joanna Łabuszewska-Motyka, pedagog szkolny;

- finał wojewódzki XII edycji Konkursu Wiedzy o NSZZ ,,Solidarność” udział wzięli Marcin Kotlarz i Mateusz Kotlarz uczniowie klasy II TMR. Opiekunem uczniów był pan Krzysztof Masternak;

- etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, uczestniczył Mateusz Korus z klasy II TŻ, opiekunem merytorycznym ucznia był pan Piotr Mazur, nauczyciel przedmiotów zawodowych;

- rejonowe Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK uczestniczyło 5 uczniów przygotowanych pod kierunkiem pedagoga pani Joanny Łabuszewskiej – Motyka;

- Szkolny konkurs „Baby, babki, babeczki" na wypieki wielkanocne, odbył się 15 kwietnia 2014r. Udział w nim wzięli uczniowie klasy I i III TŻ, pod opieką merytoryczną pani Marii Lipiec i pana Sławomira Sztaby;

- Konkurs Wiedzy o Integrowanej Ochronie Roślin dla uczniów szkół rolniczych. Szkołę reprezentowali Mateusz Kotlarz kl. II TMR i Mateusz Miśkiewicz kl. III TMR., opiekunem merytorycznym był pan Bogusław Kowalcze.

Udział w projektach, szkoleniach, konferencjach

- realizacja projektu z unijnego Programu Comenius pt. „Nic się nie gubi, wszystko przetwarza…Do recyklingu obywatelu!” z partnerskimi szkołami z Belgii, Gwadelupy (zamorskiego departamentu Francji), Hiszpanii, Litwy, Niemiec w latach 2012- 2014 stworzyła możliwości wyjazdów edukacyjnych na spotkania partnerskich szkół: w dniach 30 września – 3 października 2013r. na Litwie, 10 – 14 marca 2014r. w Niemczech, 13-17 maja 2014r. w Belgii;

- szkolenie uczniów z klasy III TMR nt. „Technologie zachowawczej uprawy gleby”, które odbyło się w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Współorganizatorem szkolenia był Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku;

- szkolenie zawodowe w Mazowieckim Ośrodku Badawczym w Kłudzienku dla uczniów klas III TMR nt. „Zbiór i przechowywanie ziemniaków”. Opiekunem uczniów był pan Jarosław Gil;

- Piknik Edukacyjny w Zduńskiej Dąbrowie pt.„Spotkanie przy stole – łączy nas chleb”. Piknik zorganizowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla podległych szkół rolniczych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Adrianna Majka i Magdalena Olszewska kl. II TŻ, Marek Jur kl. IV TŻ, Kamil Ciosek IV TMR. Opiekun uczniów pani Ewa Wołowiec;

- szkolenie uczniów z klasy IV TMR nt. „Biogazownie szansą dla rolnictwa” w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Opiekunem uczniów był pan Bogusław Kowalcze;

- udział w konferencji kończącej czteroletni projekt pt. „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. W konferencji uczestniczyli uczniowie klasy IV TŻ Adrianna Piekarska i Marek Jur pod opieką Pani Elżbiety Sztaby;

- uczniowie klas II i III w zawodzie technik żywienia i ug w dniu 27 listopada 2013r. uczestniczyli w Dniu Otwartym zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach oraz odbyli zajęcia dydaktyczne w restauracji ,,Antresola". Opiekunami uczniów byli pani Maria Lipiec, pan Sławomir Sztaba, pani Ewa Wołowiec;

- szkolenie pt. „Ekologiczna uprawa warzyw” uczniów z klasy III TMR zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku. Opiekunem uczniów był pan Jarosław Gil.

Osiągnięcia sportowe

-  Powiatowe Mistrzostwa w piłce ręcznej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych – III  miejsce;

- Powiatowe Mistrzostwa w piłce ręcznej chłopców szkół ponadgimnazjalnych – V  miejsce;

- Powiatowe Mistrzostwa w piłce siatkowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych – V  miejsce.

Stopka