Rok szkolny 2015/16

OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


Osiągnięcia dydaktyczne

- finalistka eliminacji centralnych XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym „ochrona i inżynieria środowiska” - Gabriela Sobiegraj uczennica kl. IV w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji

- I miejsce w I Okręgowym Konkursie „Praktyka i Bezpieczeństwo w Rolnictwie”. Zwycięską drużynę z naszej szkoły reprezentowali uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa – Piotr Lewiński kl. III i Kamil Pasik kl. IV

- udział w finale wojewódzkim XXIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej uczniów klasy II TMR Szymon Jezierski i Mateusz Wołowski, opiekunem uczniów był p.Bogusław Kowalcze

- w XX edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności naszą szkołę reprezentowały Karolina Borycka i Anna Wójtowicz z klasy III technik żywienia i usług gastronomicznych, pod opieką merytoryczną p.Sławomira Sztaby

- w finale wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych szkołę reprezentowali uczniowie z klas IV – III – II Technikum, kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa: Marcin Kotlarz, Kamil Kolasiński, Mateusz Krokosz, Przemysław Kogut, Mateusz Basa i Mateusz Wołowski, opiekunem merytorycznym był p.Krzysztof Masternak

- w etapie regionalnym Konkursu Wiedzy pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”, szkołę reprezentowali Mateusz Krokosz kl. III TMR i Mateusz Wołowski kl. II TMR., opiekunem uczniów był p.Bogusław Kowalcze

- w powiatowych eliminacjach Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS uczennica klasy I TŻ Katarzyna Jur zajęła II miejsce. Opiekę merytoryczną nad uczennicą sprawowała p.Joanna Łabuszewska- Motyka

- w finale wojewódzkim XIII edycji Konkursu Wiedzy o NSZZ ,,Solidarność” szkołę reprezentowali: Karolina Borycka z kl. III TŻ, Mateusz Wołowski z kl. II TMR, Marcin Kotlarz z kl. IV TMR, Mateusz Kotlarz z kl. IV TMR, opiekunem uczniów był p.Krzysztof Masternak

- finał krajowy Ogólnopolskiego Konkursu o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie szkołę reprezentował Daniel Nasieniak uczeń klasy I TMR, opiekunem merytorycznym ucznia był p. Krzysztof Masternak.

- w etapie wojewódzkim XX Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Szymon Jezierski, Dawid Tyrała, Mateusz Wołowski z klasy II technik mechanizacji rolnictwa, nauczycielem przygotowującym uczniów był p.Jarosław Gil

 

Udział w projektach, szkoleniach, konferencjach

- realizacja unijnego Programu Erasmus+ pt. „Woda, europejskie zadanie w kontekście globalnym” z partnerskimi szkołami z Niemiec, Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Islandii, Turcji, Włoch stworzyła możliwość wyjazdu w dniach 24-30 września 2015r. do Islandii (Reykjavik). Z wizytą byli uczniowie Natalia Jakubik kl. II TŻ, Mateusz Wołowski kl. II TMR, Mateusz Krokosz kl. III TMR wraz z nauczycielami p. Dorotą Karaś, p.Małgorzatą Ambroży, p.Marią Lidią Lipiec. Przewodnim tematem spotkania była „Energia geotermalna i kultura kąpieli termalnych”.

- w ramach realizacji projektu z Programu Erasmus+ pt. „Woda, europejskie zadanie w kontekście globalnym” w dniach 21 - 27 kwietnia 2016r. w ZSCKR w Sichowie odbyło się czwarte międzynarodowe spotkanie edukacyjne, na które przybyło 40 uczniów i 18 nauczycieli z siedmiu partnerskich zagranicznych szkół.

- uczniowie klasy IV technik inżynierii środowiska i melioracji w dniu 16 września 2015r. w ramach realizacji tematyki zajęć z kształcenia zawodowego odbyli wizytę w Gospodarstwie Rybackim w Rytwianach

- Piknik Edukacyjny w dniach w dniach 2-3 października 2015 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu pn. „Rolnictwo ekologiczne i produkty rolne wysokiej jakości przyszłością polskiej wsi – PROW 2014-2020”. Piknik zorganizowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a uczestnikami były szkoły rolnicze z całej Polski, podległe Ministerstwu. Naszą szkołę na Pikniku Edukacyjnym reprezentowały uczennice: Martyna Konwicka i Paulina Rej z klasy II technik żywienia i usług gastronomicznych. Organizatorami prezentacji szkoły i opiekunami uczniów podczas wyjazdu byli: p.Ewa Wołowiec i p.Sławomir Sztaba

- 12 listopada 2015r. odbyły się w szkole pokazowe warsztaty edukacyjno-kulinarne pod kierunkiem szefa kuchni restauracji Hotelu Qubus w Kielcach dla uczniów klas II i III technik żywienia i ug. Motywem przewodnim szkolenia były ryby i potrawy z ryb. Była to już czwarta edycja zajęć kulinarnych w ramach współpracy szkoły z Oddziałem Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Kielcach.

- 3 listopada 2015r. odbyło się szkolenie prowadzone przez pracownika PZD w Staszowie nt. „Wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie” oraz „PROW 2014 – 2020” o programach pomocowych dla rolników. Słuchaczami byli uczniowie klasy III technik mechanizacji rolnictwa

- 25 listopada 2015r. uczniowie klasy II kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w cyklu wykładów i seminariów organizowanych przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Tematyka wykładów wiązała się z doradztwem zawodowym i przedsiębiorczością. Organizacja wyjazdu – p.Ewa Wołowiec, p.Agnieszka Brudkiewicz

- 27 listopada 2015r. uczniowie klasy IV kształcący się w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji wodnych uczestniczyli w zajęciach terenowych. W ramach zajęć uczniowie zapoznali się z systemem ochrony przeciwpowodziowej Elektrowni Połaniec oraz ochroną przeciwpowodziową na rzece Wiśle w Gminie Szczucin. Organizacja p. Ewa Biegalska

- 9 grudnia 2015r. uczniowie klasy IV technik inżynierii środowiska i melioracji uczestniczyli w zajęciach terenowych realizowanych w ramach współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie. Uczniowie zwiedzili zbiornik retencyjny na rzece Czarnej Staszowskiej. Organizacja p. Ewa Biegalska

- 17 grudnia 2015r. odbyło się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów klasy II technik mechanizacji rolnictwa, ubiegających się o prawo jazdy kat. „B”. Szkolenie prowadził policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Staszowie. Organizatorem szkolenia był p. Jarosław Gil, nauczyciel zawodu i instruktor nauki jazdy.

- 10 marca 2016r. uczniowie klasy III technik mechanizacji rolnictwa uczestniczyli w szkoleniu na temat uprawy rzepaku ozimego z uwzględnieniem integrowanej ochrony i rekultywacji biologicznej terenów zdewastowanych. Szkolenie prowadzili pracownik naukowy Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i doradca Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

- 22 marca 2016r. uczniowie klas III i IV technik mechanizacji rolnictwa uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym upraw nowych odmian warzyw i kwiatów. Szkolenie prowadził prezes zarządu Krakowskiej Hodowli i Nasiennictwa Ogrodniczego Polan Spółka z o.o.

- 31 marca 2016r. odbyło się spotkanie uczniów klas IV-tych technikum w ramach programu informacyjno-edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy "Kultura bezpieczeństwa", które prowadził pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach

Udział uczniów w zawodach sportowych

- październik 2015r. udział w rozgrywkach XII edycji Małej Ligi Piłki Ręcznej

- 26 listopada 2015r. udział w Powiatowych Mistrzostwach w piłce ręcznej chłopców

- 10 czerwca 2016r. udział w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu szkół ponadgimnazjalnych w lekkiej atletyce. Wyniki - pchnięcie kulą II miejsce - Magdalena Kowynia kl. I TMR, III miejsce - Marcin Gołębiowski kl. III TMR, bieg na 400 III miejsce - Marcin Kardaś kl. III TMR

- 12 czerwca 2016r. udział w Wojewódzkich Letnich Igrzyskach Rekreacyjno - Sportowych Zrzeszenia LZS. Wyniki - I miejsce przeciąganie liny mężczyzn, II miejsce przeciąganie liny kobiet, II miejsce piłka ręczna kobiet, III miejsce piłka ręczna mężczyzn, III miejsce „trójbój władz samorządowych”, złoty medal na igrzyskach w podnoszeniu odważnika w kat. wagowej 85 kg.

Stopka