Na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym RL.03 prowadzimy nauczanie zdalne, szczegóły w harmonogramie zjazdów 2019/20

Aktualności

03 czerwca 2020 22:42 | Aktualności

Ważne informacje dla maturzystów

Przed przybyciem do szkoły na egzamin maturalny proszę o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi w poniższych załącznikach.

czytaj więcej »

02 czerwca 2020 15:17 | Aktualności

Harmonogram prowadzonych konsultacji, praktyki zawodowe, oświadczenia

W załączniku jet umieszczony karmonogram prowadzonych konsultacji przez nauczycieli, proszę o zapoznanie się i skorzystanie z możliwości spotkania z nauczycielami, poprawy oceny, wyjaśnienia wątpliwości.Umieszczone są również informacje dotyczące praktyk zawodowych oraz wzory oświadczeń...

czytaj więcej »

30 maja 2020 12:27 | Aktualności

TECHNIKUM WETERYNARII – wzbogacenie pracowni w aparat EKG oraz analizator hematologiczny

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja projektu „Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań”, realizowanego przez naszą Szkołę,...

czytaj więcej »

29 maja 2020 14:53 | Aktualności

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w ZSCKR Sichów Duży w warunkach pandemii COVID 19

W związku z planowanymi konsultacjami indywidualnymi uczniów wprowadzam Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym w warunkach pandemii COVID 19. Treść zarządzenia, opis wymagań oraz oświadczenie...

czytaj więcej »

28 maja 2020 15:30 | Aktualności

Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz - broszura

Zapraszamy Rolników do zapoznania się z poradnikiem przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, we współpracy z instytutami naukowymi, jak chronić wodę w rolnictwie. Wiedzę i umiejętności poprawnej uprawy gleb, doboru gatunków i odmian roślin uprawnych, prostych...

czytaj więcej »

26 maja 2020 14:00 | Aktualności

Rekrutacja do Związku Strzeleckiego Oddział Staszów

Zachęcamy do zapoznania się z akcją rekrutacyjną nowo powstałego Związku Strzeleckiego – oddział Staszów, która skierowana jest do młodzieży szkolnej i ma na celu krzewienie świadomości narodowej. Jest również alternatywą do spędzania wolnego czasu, rozwijania...

czytaj więcej »

25 maja 2020 12:42 | Aktualności

Odbiór zaświadczeń z Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Informujemy, że odbiór zaświadczeń z Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego będzie możliwy w dn. 29 maja 2020 r. w godzinach od 8:00 - 12:00. W trakcie odbioru zaświadczeń słuchacze będą poinformowani o terminach egzaminów - teoretycznego i praktycznego. Część praktyczna egzaminu...

czytaj więcej »

22 maja 2020 12:55 | Aktualności

Zakończenie zajęć na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym

W związku ze zbliżającym się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje RL.03 w zawodzie Rolnik prosimy o uzupełnienie wszelkich zaległości w zaliczeniach (kontakt z nauczycielami prowadzącymi zajęcia przez e-dziennik) do dnia 26 maja 2020 r., co jest niezbędnym warunkiem bycia dopuszczonym do...

czytaj więcej »

22 maja 2020 12:35 | Aktualności

KONSULTACJE DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

Od 25 maja 2020 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym umożliwia konsultacje dla tegorocznych maturzystów w szkole. Osoby, które chciałyby z takiej formy skorzystać, proszone są o wysłanie do 24 maja (niedziela) informacji...

czytaj więcej »

14 maja 2020 15:29 | Aktualności

Pluwiometr na szkolnych polach

W dniu 13 maja 2020 roku na naszych polach zostały rozstawione pluwiometry. Nazwa jest dość tajemnicza, a dla większości z nas bliższym pojęciem będzie deszczomierz. Urządzenie to umożliwi rzeczywisty pomiar ilości opadów jakie występują na naszych terenach, co jest niezmiernie istotne...

czytaj więcej »

Stopka